darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Ieviesīs regulējumu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām uzraudzībai | 23.12.2014.

Labklājības ministrija (LM) ieviesīs regulējumu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) uzraudzībai, tādējādi nodrošinot pamatu kvalitatīvai Fonda ieviešanas kontroles sistēmai.

Latvijas ikgadējā ziņojuma izstrādei, kas katrai Eiropas Savienības dalībvalstij jāiesniedz Eiropas Komisijai, un Fonda īstenošanas novērtēšanas uzraudzībai, LM izveidos konsultatīvo darba grupu, iekļaujot tās sastāvā pašvaldību un trūcīgu personu intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Lai apkopotu informāciju par sniegto atbalstu vistrūcīgākajām personām, partnerorganizācijām būs jāiesniedz pārskati, kuros būs jānorāda izdalīto pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu skaits, palīdzības saņēmēju skaits, komplektu izdales vietas, īstenotie papildus pasākumi un cita informācija.

Partnerorganizāciju sniegtā atbalsta vietās paredzēts veikt divus pārbaužu veidus - plānotās un ārkārtas pārbaudes. Pārbaužu ietvaros sadarbības iestāde (Sabiedrības integrācijas fonds) pārliecināsies, vai atbalstāmās darbības tiek nodrošinātas atbilstoši līgumā vai vienošanās noteiktajam, kā arī ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

LM nodrošinās Fonda atbalsta novērtēšanu, ne retāk kā vienu reizi gadā novērtējot pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču satura, veidu, daudzuma un citu nosacījumu atbilstību vistrūcīgāko personu vajadzībām, kā arī veiks pārtikas un pamata materiālās palīdzības saņēmēju strukturētu apsekojumu.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 23.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas noteikumi.

LM atgādina, ka turpmāk palīdzību no Fonda varēs saņemt par trūcīgām atzītās ģimenes, īpaši ģimenes ar bērniem, un krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušie cilvēki. Cilvēka vai mājsaimniecības atbilstību palīdzības saņemšanai apliecinās pašvaldības sociālā dienesta izziņa. 

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv