Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Augulis: nodarbinātība un sociālais dialogs ir galvenās Latvijas prezidentūras prioritātes nozarē | 08.01.2015.

Rīga, 2015. gada 8.janvāris. - Atklājot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības (ES) Padomē, šodien labklājības ministrs Uldis Augulis piedalās valdības diskusijās ar Eiropas Komisijas (EK) komisāru kolēģiju. Pasākuma plenārsesijā un vairākās darba grupās norisināsies debates par Latvijas prezidentūras programmu un prioritātēm.

Labklājības nozares vadošā prezidentūras prioritāte ir iekļaujoša un ilgtspējīga dalība darba tirgū. Tāpat nozares prioritātes ir sociālā dialoga stiprināšana, invaliditātes, darba aizsardzības un dzimumu līdztiesības jautājumi.

"Iekļaujošai un ilgtspējīgai dalībai darba tirgū kā galvenajai prioritātei pievērsīsimies ES Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes (EPSCO)diskusijās un secinājumos, kā arī prezidentūras pasākumos. Šādu prioritāti esam izvēlējušies, jo tā aptver nepieciešamību veicināt nodarbinātību un dažādu bezdarbam pakļauto sociālo grupu iekļaušanu, kā arī cīņu pret nabadzību. Diskusijās par šiem jautājumiem vēlamies uzsvērt darbavietu kvalitāti, jo ir svarīgi, kādas jaunas darbavietas tiek radītas. Visas ES dalībvalstis satrauc jauniešu bezdarbs, kas ir divreiz augstāks nekā kopējie rādītāji. Pēdējo divu gadu laikā ir daudz paveikts, lai situāciju risinātu, galvenokārt, ar Jauniešu garantijas iniciatīvas palīdzību. Taču Latvijas prezidentūra vēlas pievērsties arī citām riska grupām, kuru situācija ir tikpat satraucoša, jo īpaši, ilgstošajiem bezdarbniekiem un cilvēkiem ar invaliditāti," uzsver U.Augulis.

Tāpat Latvijas prezidentūras prioritāte ir sociālā dialoga stiprināšana, uzsverot tā nozīmību un lomu investīciju veicināšanā, ekonomikas attīstībā un reformu sekmīgā īstenošanā. Šim tematam veltīs EPSCO neformālās sanāksmes diskusijas 2015.gada 21.-22. aprīlī Rīgā, kurā labklājības ministrs ir aicinājis piedalīties EK viceprezidentu eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdi Dombrovski, kā arī nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāri Marianni Teisenu (Marianne Thyssen). Sociālo partneru efektīvai līdzdalībai ES lēmumu pieņemšanā svarīgs forums būs Trīspusējais sociālais samits Briselē, kas norisināsies martā.

"Vēlos uzsvērt, ka Latvijas ir viena no tām prezidentūrām, kura īpašu uzmanību pievērsīs invaliditātes politikai. Ar EK atbalstu maijā Labklājības ministrija rīkos augsta līmeņa tikšanos par invaliditātes jautājumiem. Piedalīties pasākumā aicināšu arī ministrus un ekspertus no citām ES dalībvalstīm. Uzskatu, ka Latvijas prezidentūras laikā invaliditātes politikai jāpievērš lielāka uzmanība, lai dotu jaunu impulsu centieniem stiprināt ES apņemšanos risināt cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jautājumus," pārliecināts labklājības ministrs. 

Pusgada laikā dažādās diskusijās tiks pievērsta uzmanība tādiem jautājumiem kā nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un bērnu ar invaliditāti tiesības, īpaši saistībā ar iekļaujošas izglītības jautājumiem, kas ir ceļš uz nodarbinātību un patstāvību. Tāpēc papildus minētajam augsta līmeņa pasākumam Labklājības ministrija ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām rīkos arī ekspertu līmeņa konferenci par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes politikas attīstību Eiropā. Šajā konferencē plānotas debates par vispiemērotākajiem risinājumiem, kā nodrošināt neatkarīgu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti.

Savukārt dzimumu līdztiesības jomā nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomē tiks uzsvērts jautājums par pensiju atšķirībām sievietēm un vīriešiem un to iemesliem, kas saistīti ar, piemēram, izglītības un profesijas izvēli, atalgojuma atšķirībām, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām.

Paralēli jau minētajiem norisināsies arī virkne citu būtisku prezidentūras pasākumu par dzimumu līdztiesības, darba aizsardzības, nodarbinātības, sociālā dialoga un invaliditātes jautājumiem. Tā, piemēram, Latvijas prezidentūra nodrošinās ES klātbūtni un nostāju ANO Sieviešu statusa komisijas 59. sesijā, kura norisināsies 2015.gada martā Ņujorkā. Tāpat prezidentūra koordinēs ES dalībvalstu nostājas Starptautiskajā Darba konferencē, kura notiks šī gada jūnijā Ženēvā.

Savukārt šīs dienas prezidentūras atklāšanas pasākuma laikā U.Augulis arī divpusējās sarunās tiksies ar tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāri Veru Jurovu (Vera Jourova) un komisāri M.Teisenu.

 

Mediju kontaktiem:

Liene Užule

labklājības ministra biroja vadītāja

T. 67021665, 26519920

Liene.Uzule@lm.gov.lv

www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com: labklajibasministrija