Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM noraida informāciju par iespējamo interesi par apbūves gabalu Jūrmalā | 12.01.2015.

Labklājības ministrija (LM) noraida plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) Zemgale filiāles Kauguri darbības pārtraukšanu saistībā ar iespējamo interesi par apbūves gabalu Jūrmalā.

LM uzsver, ka šobrīd vairākas VSAC filiāles, tostarp, filiāle Kauguri, ir izveidotas ēkās, kas šim mērķim ir pielāgotas. Proti, filiāļu ēku vide nav piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem - šauri koridori, stāvas kāpnes.

VSAC Zemgale filiāles Kauguri darbību plānots pārtraukt, jo filiāle ir izvietota kopmītņu tipa ēkā, kas ar minimālu ieguldījumu iepriekš bija pielāgota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Kopējā ēkas telpu platība nedod iespējas šajā ēkā izveidot sociālās rehabilitācijas un nodarbību telpas.

Tāpat, izvērtējot nepieciešamās izmaksas, kas jānodrošina uz vienu klientu, ja klientu skaits samazinātos līdz 28 cilvēkiem, tās vairākkārt pārsniegtu izmaksas citos valsts sociālās aprūpes centros. Šobrīd uzturēšanās izdevumi uz vienu klientu vairāk nekā divas reizes pārsniedz uzturēšanās izdevumus citās VSAC Zemgale filiālēs. Tas galvenokārt saistīts ar dārgajām apkures izmaksām (2014.gadā apkures izdevumi bija 23,2 tūkst. eiro apmērā jeb 29,67 eiro uz vienu klientu mēnesī, samazinoties klientu skaitam līdz 28, šie izdevumi sasniegtu jau 72,04 eiro mēnesī).

Tādējādi filiāles darbībai ilgtermiņā būtu nepieciešami ieguldījumi gan telpu renovācijai, to sakārtošanai atbilstoši higiēnas prasībām, gan nodarbību un atpūtas telpu izveidei. Piemēram, jumta remontam nepieciešami līdzekļi 63 tūkst. eiro apmērā.

Attiecībā uz nekustamā īpašuma turpmāku izmantošanu, primāri tiks izvērtēta iespēja telpas izmantot valsts pārvaldes vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, t.sk. izvērtējot iespējas izmantot telpas, lai nodrošinātu alternatīvus, sabiedrībai piemērotus sociālus pakalpojumus.

Šobrīd ir uzsākta to klientu apzināšana, kuri ir gatavi pārcelties uz filiāli Ezerkrasti. Vienlaikus, lai saglabātu profesionālus un ilggadīgus darbiniekus, filiālē Ezerkrasti vai citās filiālēs piedāvās iespējas strādāt arī visiem darbiniekiem, kuri ar minētajiem klientiem strādā jau patlaban.

VSAC Ezerkrasti ēka rekonstruēta Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) projekta Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība ietvaros. Kopumā projekta īstenošanai ir izlietoti vairāk nekā 4 milj. eiro, t.sk. 2,3 milj. eiro no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Minētajā ēkā izveidotas gan atbilstoši iekārtotas telpas klientiem, gan arī pilnībā iekārtotas darbnīcas. Tādējādi šajā filiālē uzlabotas iespējas sagatavot klientus patstāvīgas dzīves uzsākšanai un darba prasmju apguvei. Vienlaikus mērķtiecīgi pilnveidota pakalpojumu kvalitāte arī tiem cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar uzsākt dzīvi sabiedrībā. Piemēram, filiālē darbosies šūšanas darbnīca, veļas mazgāšanas darbnīca, mūzikas terapijas nodarbību telpa, kino-foto-multiplikācijas telpa, datornodarbību telpa, grafikas nodarbību telpa, keramikas nodarbību telpa, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpa, mācību virtuve, aktīvas atpūtas telpa, sveču liešanas darbnīca, u.c.

Renovētajā ēkā pakalpojumus varēs saņemt 181 cilvēks ar invaliditāti.

Atgādinām, ka laikā no 2014.-2020.gadam valsts finansēto vietu skaitu VSAC plānots samazināt par aptuveni 1000 vietām, palielinot atbalstu pašvaldībām sabiedrībā balstīto pakalpojumu ieviešanai.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv