darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 16.01.2015.

Pirmdiena, 19.janvāris

Labklājības ministrijā (LM) notiks pirmā darba grupas sēde, lai uzsāktu darbu pie minimālā ienākuma līmeņa ieviešanas plāna izstrādes.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Pilsrundāles vidusskolā;
 • tiksies ar pirmsskolas izglītības iestādes „Krimulda" pedagogiem un darbiniekiem par bērnu tiesību aizsardzības un interešu ievērošanu.

Otrdiena, 20.janvāris

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis no 20. un 21.janvārī piedalīsies Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas, kā arī Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas plenārsēdēs Briselē (Beļģija). Ministrs parlamentāriešus iepazīstinās ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm sociālajā jomā un atbildēs uz deputātus interesējošiem jautājumiem.
 • LM plkst.14.00 notiks projekta „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai" uzraudzības komitejas sēde. Sēdē LM un citu Latvijas institūciju pārstāvji pārrunās Pasaules Bankas aktīvās novecošanās situācijas pētījuma jautājumus un Igaunijas Sociālo lietu ministrijas labās prakses piemēru izmantošanas iespējas Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrādē.
 • LM pārstāvji Valsts kancelejā tiksies ar OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) ekspertiem par tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu ex-ante ietekmes novērtējuma sagatavošanu un kvalitātes pārbaudi.
VBTAI speciālisti:
 • pārbaudīs Līgatnes novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
 • tiksies ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem bērnu tiesību jautājumos.

Trešdiena, 21.janvāris

 • LM pārstāvji plkst.13.00 piedalīsies Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes sēdē, kurā pārrunās koncepciju „Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu" un citus jautājumus.
 • Valsts darba inspekcijas pārstāve Linda Matisāne piedalīsies Latvijas darba devēju konfederācijas rīkotajā diskusijā „Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, praktikantu apdrošināšana", „Vet2Work" projekta ietvaros.
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Ziemeļi", Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolā.

Ceturtdiena, 22.janvāris

Labklājības ministrs Uldis Augulis:

 • plkst.11.00 piedalīsies Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) preses konferencē par pensiju fondu darbību, 2014.gadā veiktajām pensiju kapitāla izmaksām no valsts fondēto pensiju shēmas, kā arī aktuālākajām norisēm pensiju sistēmā un 2015.gada plāniem. Pasākums notiks LKA telpās, Pērses ielā 9/11, Rīgā;
 • uzrunās Eiropas Savienības dalībvalstu dzimumu līdztiesības ekspertus Augsta līmeņa darba grupā par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Pasākuma laikā dalībvalstu eksperti apmainīsies ar aktuālāko informāciju, kā arī dalīsies pieredzē par īstenotajiem pasākumiem dzimumu līdztiesības nodrošināšanā nacionālā līmenī. Mediju iespējas nav paredzētas.

VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādē.

Piektdien, 23.janvāris

LM pārstāvji Valsts kancelejā tiksies ar OECD ekspertiem par iestāžu darbības stratēģijām.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 6.vidusskolā;
 • rīkos Konsultāciju dienu Naukšēnu novadā.

Sestdien, 24.janvāris

 • LM pārstāvis piedalīsies Latvijas Ergoterapeitu Asociācijas seminārā, lai informētu par pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv