Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Notiks Augsta līmeņa darba grupa par dzimumu līdztiesības jautājumiem | 21.01.2015.

Rīga, 2015. gada 21.janvāris. - Labklājības ministrs Uldis Augulis ceturtdien, 22.janvārī, atklās Augsta līmeņa darba grupas par dzimumu līdztiesības jautājumiem sanāksmi, kas tiek rīkota Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā.

Pasākuma laikā ES dalībvalstu eksperti diskutēs par dzimumu līdztiesības jautājumiem globālā kontekstā (dzimumu līdztiesības aspekti Tūkstošgades attīstības mērķu noteikšanā pēc 2015.gada). Tāpat sanāksmes dalībnieki pārrunās turpmāko dzimumu līdztiesības politikas attīstību un stratēģiskos mērķus ES līmenī pēc 2015.gada, apspriežot pieejamos instrumentus un resursus dzimumu līdztiesības politikas finansēšanai un īstenošanai.

Vienlaikus klātesošie dalīsies pieredzē par īstenotajiem pasākumiem dzimumu līdztiesības nodrošināšanā ES dalībvalstu nacionālā līmenī, tostarp par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu „Eiropa 2020" stratēģijā. Diskusijas plānotas arī par to, kā ES dalībvalstīs īsteno Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.

Augsta līmeņa darba grupā par dzimumu līdztiesības jautājumiem piedalās ES dalībvalstu augsta līmeņa ierēdņi, kuri ir atbildīgi par dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu un koordinēšanu, pārsvarā no valsts pārvaldes institūcijām, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji.

Grupa tiekas divas reizes gadā, un to organizē ES Padomes prezidējošā valsts. Darba grupu vada Eiropas Komisijas pārstāvis. Viens no darba grupas uzdevumiem ir proaktīvi atbalstīt prezidentūru darbu ES Padomē, identificējot politikas un jautājumus ES līmenī, kas būtu jāskata no dzimumu līdztiesības aspekta. Tas nepieciešams, lai īstenotu vienotu pieeju dzimumu līdztiesības politikas veidošanā un attīstībā, kā arī, lai uzlabotu nacionālo dzimumu līdztiesības politiku un integrētās pieejas stratēģiju saskaņotību un mijiedarbību. Vienlaikus darba grupa ir iespēja dalībvalstu ekspertiem apmainīties ar aktuālāko informāciju, kā arī dalīties pieredzē par īstenotajiem pasākumiem dzimumu līdztiesības nodrošināšanā nacionālā līmenī.

Labklājības nozares vadošā prezidentūras prioritāte ir iekļaujoša un ilgtspējīga dalība darba tirgū. Tāpat nozares prioritātes ir sociālā dialoga stiprināšana, invaliditātes, darba aizsardzības un dzimumu līdztiesības jautājumi.

Dzimumu līdztiesības jomā Latvijas prezidentūra uzsver jautājumu par pensiju atšķirībām sievietēm un vīriešiem, un to iemesliem, kas saistīti ar, piemēram, izglītības un profesijas izvēli, atalgojuma atšķirībām, nepietiekamām iespējām saskaņot darba un ģimenes dzīvi u.c.

Latvijas prezidentūrā norisināsies arī virkne citu būtisku pasākumu par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Piemēram, Latvijas prezidentūra nodrošinās ES klātbūtni un nostāju ANO Sieviešu statusa komisijas 59. sesijā, kura norisināsies 2015.gada martā Ņujorkā.

Mediju kontaktiem:

Marika Kupče

Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas

vadītāja

tel.67021581, 29538825

www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com: labklajibasministrija