Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Rīgā notika Augsta līmeņa darba grupa par dzimumu līdztiesības jautājumiem | 23.01.2015.

Rīga, 2015. gada 23.janvāris. - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē ietvaros 22.-23.janvārī Rīgā notika Augsta līmeņa darba grupas par dzimumu līdztiesības jautājumiem sanāksme, kuru atklāja labklājības ministrs Uldis Augulis.

Pasākuma laikā ES dalībvalstu eksperti diskutēja par aktuālajiem dzimumu līdztiesības jautājumiem vidējā termiņā. Vienlaikus Latvija, Luksemburga, Nīderlande un Slovākija iepazīstināja ar plāniem dzimumu līdztiesības jomā savas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē ietvaros.

Dzimumu līdztiesības jomā Latvijas prezidentūra uzsvēra jautājumu par pensiju atšķirībām sievietēm un vīriešiem, un to iemesliem, kas saistīti ar, piemēram, izglītības un profesijas izvēli, atalgojuma atšķirībām, nepietiekamām iespējām saskaņot darba un ģimenes dzīvi u.c.

Latvijas prezidentūrā norisināsies arī virkne citu būtisku pasākumu par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Piemēram, Latvijas prezidentūra nodrošinās ES klātbūtni un nostāju ANO Sieviešu statusa komisijas 59.sesijā, kura norisināsies 2015.gada martā Ņujorkā.

Savukārt nākamā prezidējošā valsts ES Padomē būs Luksemburga, kas turpinās darbu pie direktīvas par dzimumu līdzsvarotu pārstāvniecību uzņēmumu valdēs. Šī būs viena no Luksemburgas prezidentūras prioritātēm. Tāpat Luksemburga plāno veikt novērtējumu Pekinas rīcības platformas īstenošanā, īpaši pievēršot uzmanību sievietēm lēmumu pieņemšanas pozīcijās. Atbilstoši novērtējuma rezultātiem tiks izstrādāti Padomes secinājumi. Tāpat Luksemburgas prezidentūras laikā plānots organizēt konferenci par nodokļu sistēmu ietekmi uz sievietēm un vīriešiem līdztiesīgu tiesību nodrošināšanai.

Attiecīgi Eiropas Komisija informēja par savām iecerēm attiecībā uz dzimumu līdztiesības stratēģiju pēc 2015.gada.

Pasākuma laikā ES dalībvalstu eksperti diskutēja par dzimumu līdztiesības jautājumiem globālā kontekstā, tai skaitā par dzimumu līdztiesības aspektiem Tūkstošgades attīstības mērķu noteikšanā pēc 2015.gada.

Dalībvalstis informēja par plānotajiem sagatavošanās darbiem dalībai ANO Sieviešu statusa komisijas 59.sesijā. Dalība minētajos pasākumos ir vērtīgs ieguvums, jo tādējādi tiek nodrošināta iespēja klātienē iegūt vērtīgu informāciju par pasaules valstu pieredzi un redzējumu konkrētu jautājumu risināšanā, ko pēc tam izmantot pilnveidojot politikas nacionālā līmenī.

Vienlaikus klātesošie dalījās pieredzē par īstenotajiem pasākumiem dzimumu līdztiesības nodrošināšanā ES dalībvalstu nacionālā līmenī, tostarp par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanu „Eiropa 2020" stratēģijā.

Aktīvas diskusijas notika par to, kā ES dalībvalstīs īsteno Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Gandrīz katra dalībvalsts akcentēja savu gatavību konvencijas parakstīšanai vai ratifikācijai, kā arī informēja par paredzamajiem izaicinājumiem saistībā ar konvencijas pilnīgu īstenošanu.

Tāpat sanāksmes dalībnieki pārrunāja turpmāko dzimumu līdztiesības politikas attīstību un stratēģiskos mērķus ES līmenī pēc 2015.gada, apspriežot pieejamos instrumentus un resursus dzimumu līdztiesības politikas finansēšanai un īstenošanai.

Augsta līmeņa darba grupā par dzimumu līdztiesības jautājumiem piedalās ES dalībvalstu augsta līmeņa ierēdņi, kuri ir atbildīgi par dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu un koordinēšanu, pārsvarā no valsts pārvaldes institūcijām, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji.

Grupa tiekas divas reizes gadā, un to organizē ES Padomes prezidējošā valsts. Darba grupu vada Eiropas Komisijas pārstāvis. Viens no darba grupas uzdevumiem ir proaktīvi atbalstīt prezidentūru darbu ES Padomē, identificējot politikas un jautājumus ES līmenī, kas būtu jāskata no dzimumu līdztiesības aspekta. Tas nepieciešams, lai īstenotu vienotu pieeju dzimumu līdztiesības politikas veidošanā un attīstībā, kā arī, lai uzlabotu nacionālo dzimumu līdztiesības politiku un integrētās pieejas stratēģiju saskaņotību un mijiedarbību. Vienlaikus darba grupa ir iespēja dalībvalstu ekspertiem apmainīties ar aktuālāko informāciju, kā arī dalīties pieredzē par īstenotajiem pasākumiem dzimumu līdztiesības nodrošināšanā nacionālā līmenī.

Labklājības nozares vadošā prezidentūras prioritāte ir iekļaujoša un ilgtspējīga dalība darba tirgū. Tāpat nozares prioritātes ir sociālā dialoga stiprināšana, invaliditātes, darba aizsardzības un dzimumu līdztiesības jautājumi.

 

Mediju kontaktiem:

Marika Kupče

Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas

vadītāja

tel.67021581, 29538825

www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com: labklajibasministrija