Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 23.01.2015.

Pirmdiena, 26.janvāris

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst.11.00 tiksies ar Vācijas Darba devēju konfederācijas (Confederation of German Employers, BDA) valdes locekli, ģenerāldirektora vietnieku Pīteru Kleveru (Peter Clever). Tikšanās laikā plānots diskutēt par Latvijas prezidentūras prioritātēm un darba programmu.
 • Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības komitejas (EMCO) vadītāja vietniece/ EMCO Ad Hoc grupas vadītāja Ilze Zvīdriņa piedalīsies EMCO sanāksmē. Sanāksmē skatīs Padomes secinājumu projektu par ES Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, kā arī par Latvijas prezidentūras iniciēto Padomes secinājumu projektu par iekļaujošiem darba tirgiem.
 • Valsts darba inspekcijas (VDI) pārstāve Linda Matisāne no plkst.15.00 līdz 16.45 piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta rīkotajā „Darba aizsardzības filmu pēcpusdienā".  Pasākums notiks „Multikino", „Riga Plaza", Mūkusalas iela 71, Rīgā.
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Carnikavas piejūras internātpamatskolā.

 

Otrdiena, 27.janvāris

 • Labklājības ministrijas (LM) pārstāvis plkst.14.00 kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālistiem piedalīsies Saeimas Nodarbinātības apakškomisijas sēdē, kur ziņos par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem un izaicinājumiem.
 •  LM pārstāves vadīs ES Nodarbinātības komitejas Ad Hoc grupu - daudzpusējās uzraudzības semināru par to, kā ES dalībvalstis ieviesušas rekomendācijas ilgstošā bezdarba mazināšanas, bezdarbnieku aktivizēšanas un darba tirgus politikas pasākumu jomās, kā arī Latvijas situāciju un progresu rekomendāciju izpildē.
 • NVA Madonas filiāles pasākuma „Jauniešu garantijas" karjeras konsultante Agrita Mūrniece plkst.14.00 piedalīsies Valmieras fonda un Kalsnavas jauniešu centra organizētajā diskusijā „Kafija ar politiķiem" Kalsnavas jauniešu centrā.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 4.speciālajā pamatskolā un Tiskādu speciālajā internātpamatskolā;
 • pārbaudīs Tērvetes novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas.

 

Trešdiena, 28.janvāris

 • LM pārstāvis plkst.14.00 piedalīsies Profesionālās izglītības un nodarbinātības apakšpadomes sēdē, kur ziņos par bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību aktualitātēm.
 • VDI pārstāve Linda Matisāne no plkst.14.00 līdz 15.45 piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta rīkotajā „Darba aizsardzības filmu pēcpusdienā".  Pasākums notiks Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa iela 21, Kuldīgā.
 • NVA Alūksnes filiāles vadītāja V.Veļķere plkst.10.00 piedalīsies konferencē „Darbspējīgo personu ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā" Alūksnes novada Alsviķu arodskolā, lai informētu par sniegtajiem pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām.
 • Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultante L.Baufale no plkst.16.00 līdz 17.40 piedalīsies informatīvajā seminārā „Kā ar ģimeni un bērniem pārvietoties ES droši?", kur sniegs informāciju: Kādi riski jāizvērtē, meklējot darbu ārvalstīs? Kas jāņem vērā, dodoties strādāt uz ārzemēm? Kā pielāgoties jaunai darba videi citā valstī? Pasākuma notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

 

Ceturtdiena, 29.janvāris

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis 29. un 30.janvārī dosies reģionālajā vizītē „Austrumu stīga" uz Latgali. Darba vizītes laikā ministrs apmeklēs Ludzu, Zilupi, Kārsavu, Viļaku, kur tiksies ar novadu pašvaldību vadību un amatpersonām, sociālo dienestu darbiniekiem, minēto novadu iedzīvotājiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām.
 • LM pārstāvji plkst.14.00 piedalīsies Sociālās uzņēmējdarbības darba grupas sēdē, kurā skatīs priekšlikumus pilotprojekta uzsākšanai.
 • LM pārstāves piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) gadskārtējā konferencē par ziņojumu „Nodarbinātības un sociālā attīstība Eiropā", kuras ietvaros EK prezentēs 2015.gada ziņojumu.

VDI pārstāvji:

 • tiksies ar Latvijas Tirgotāju savienības pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes un problēmas tirdzniecības nozares uzņēmumos darba aizsardzības jautājumos;
 • piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta rīkotajā „Darba aizsardzības filmu pēcpusdienā". Pasākums no plkst.15.00 līdz 16.45 notiks Vidzemes koncertzāle „Cēsis", Raunas iela 12-1, Cēsīs.

NVA pārstāvis plkst.18.00 piedalīsies informatīvajā sanāksmē ar Rīgas 1.speciālās internātskolas administrāciju un vecāku padomi, kuras laikā sniegs informāciju par NVA karjeras un nodarbinātības pakalpojumiem jauniešiem.

VBTAI speciālisti rīkos Konsultāciju dienu Naukšēnu novadā.

 

Piektdien, 30.janvāris

VBTAI speciālisti rīkos Konsultāciju dienu Daugmales pagastā, kā arī Aizputes novada iedzīvotājiem un speciālistiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727, viktorija.buraka@lm.gov.lv