Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Rīgā notika Sociālās aizsardzības komitejas sanāksme | 03.02.2015.

Rīga, 2015. gada 3.februāris. - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā Rīgā no 2.līdz 3.februārim notika ES Padomes Sociālās aizsardzības komitejas (SPC) sanāksme.

Sanāksmē tika izskatīti vairāki sagatavoto dokumentu un ziņojumu projekti - Padomes Secinājumu projekts par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, Sociālās aizsardzības komitejas ikgadējais ziņojums par sociālo situāciju ES dalībvalstīs, priekšlikums Padomes secinājumu projektam par iekļaujošiem darba tirgiem.

Kipras, Vācijas un Luksemburgas pārstāvji sniedza ieskatu par savās valstīs pastāvošo nabadzības dziļumu un to politikām šī jautājuma risināšanā. Vācijas pārstāvis izklāstīja tās pieeju ilgtermiņa bezdarba mazināšanā, akcentējot individuālā darba nozīmību, strādājot ar ilgstošo bezdarbnieku, kā arī pozitīvo pieredzi noteiktu pakalpojumu klāsta piedāvāšanā ilgstošajiem bezdarbniekiem jeb tā dēvētā vienas pieturas aģentūras principa nodrošināšanu. Pārstāve no Luksemburgas uzsvēra darbu pie ģimeņu un sociālās aizsardzības politiku modernizēšanas, veicinot vecāku pieeju darba tirgum, uzsverot gan naudas, gan pakalpojumu veidā sniedzamo atbalstu. Kipras pārstāve informēja par tās valstī uzsākto labklājības sistēmas reformu, lai samazinātu fragmentēto sociālo pakalpojumu sniegšanu, padarot to efektīvāku (integrētāku), un uzlabotu sociālās palīdzības saņēmēju pārklājumu un paplašinātu atbalsta pieejamību.

Ar prezentāciju par pieejamību sociālajiem un aprūpes pakalpojumiem aktīvas iekļaušanas kontekstā uzstājās Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) Dzīves apstākļu un kvalitātes nodaļas vadītājs R.Andersons (Robert Anderson). Savā prezentācijā R.Andersons uzsvēra iekļaujošu darba tirgu lomu, pieeju kvalitatīviem pakalpojumiem un adekvātu ienākumu atbalstu, kuri kopā veido aktīvas iekļaušanas priekšnosacījumus. Tāpat Eurofond pārstāvis sniedza atsevišķu ES dalībvalstu labās prakses piemērus par jauniešu ar ilgstošām veselības problēmām vai invaliditāti aktīvas iekļaušanas veicināšanu. R.Andersons prezentēja arī 2013./2014.gadā Eurofond veikto pētījumu par jauniešu iekļaušanu 11 ES dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā. Ar jaunākajiem Eurofond ziņojumiem un politiku apskatiem var iepazīties, sekojot šai vietnei http://bit.ly/eqls2013.

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EFTA) pārstāve R.Hergeirsdotira (Ragnheidur Hergeirsdottir) izklāstīja Islandes stratēģiju darba tirgus situācijas uzlabošanai pēc finanšu un ekonomiskās krīzes. EFTA pārstāve informēja, ka līdz krīzei bezdarba Islandē praktiski nebija, taču krīzes ietekmē strauji pieauga cilvēku skaits, kuri palika bez darba - no 1% 2008.gadā līdz 9% 2010./2011.gadā. Reaģējot uz krīzes ietekmi, Islande ieviesa īpašas nodarbinātību veicinošas programmas - darba prakses uzņēmumos, skolēnu nodarbinātības pasākumus vasarā, profesionālās rehabilitācijas programmas u.c. Šo pasākumu īstenošanas rezultātā 2014.gada bezdarba līmenis samazinājās līdz 3,7%.

Savukārt Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Moors klātesošos iepazīstināja ar pakalpojumiem, kas tiek īstenoti Rīgas pašvaldībā, lai veicinātu ilgstošo bezdarbnieku aktīvu iekļaušanu. M.Moors vispirms iepazīstināja ar bezdarba situāciju Latvijā un Rīgā, uzsverot, ka 2010.gada bezdarba līmenis Rīgā sasniedza augstāko punktu - 12,9%. Lai atbalstītu un palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem atgriezties darba tirgū, Rīgas pašvaldība izstrādāja un ieviesa vairākus inovatīvus risinājumus, tai skaitā psihosociālās motivācijas programmas un apmaksātus īslaicīgos sabiedriskos darbus. Prezentācijas nobeigumā M.Moors uzsvēra sociālā darba un sociālo pakalpojumu lomu ilgstošā bezdarba mazināšanā, vienlaicīgi vēršot uzmanību uz nepieciešamību integrēt pašvaldību sociālo dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūras resursus, izstrādājot vienotas ilgstošo bezdarbnieku reintegrācijas programmas.

Sanāksmē piedalījās visu ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEA) un EFTA, kā arī Eiropas Komisijas un Padomes ģenerālsekretariāta pārstāvji.

Sociālās aizsardzības komitejas sanāksmes dalībnieki piedalīsies arī konferencē Iekļaujoši darba tirgi Eiropā: labākas darba kvalitātes un iekļaušanas loma, kas norisināsies Rīgā no 3.- 4.februārim.

Papildu informācija par Sociālās aizsardzības komiteju - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758

 

Mediju kontaktiem:

Marika Kupče

Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja

tel. 67021581, 29538825

www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com: labklajibasministrija