Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Noslēgusies ES komiteju rīkota konference par iekļaujošiem darba tirgiem | 05.02.2015.

Rīga, 2015.gada 4.februāris. - 3. un 4. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības komitejas (EMCO) un ES Sociālās aizsardzības komitejas (SPC) organizēta konference Iekļaujoši darba tirgi Eiropā: labākas darba kvalitātes un iekļaušanas loma.

Konferences atklāšanā labklājības ministrs Uldis Augulis uzsvēra darba kvalitātes un ilgtspējīgas iekļaušanas darba tirgū lomu, izsakot pateicību EMCO un SPC par ieguldīto darbu. No Eiropas Komisijas (EK) puses ievadvārdus teica EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta ES-2020 Sociālās politikas departamenta direktore Līve Fransena (Lieve Fransen).

Konferences sākumā ar prezentācijām uzstājās Starptautiskās darba organizācijas Pētniecības departamenta direktors Raimonds Tores (Raymond Torres) un Starptautiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pārstāvis Aleksandrs Hijcens (Alexander Hijzen).

Konferencē apskatīja gan darba tirgus kvalitātes, gan iekļaušanas darba tirgū aspektus. ES līmeņa sociālie partneri izteica viedokli par darba kvalitātes jautājumiem, tam pievērsās arī pētnieki, uzsverot izglītības nozīmi. Savukārt ES dalībvalstis informēja par veiktajiem pasākumiem, lai uzlabotu darba kvalitāti, savu redzējumu sniedza arī EK. Grieķija informēja par nedeklarētā darba mazināšanas pasākumiem, Īrija par sociālā dialoga struktūru atjaunošanu pēc krīzes, savukārt Norvēģija par pasākumiem, kas vērsti uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Otrajā konferences daļā analizēja pasākumus un aktivitātes, kas ir būtiski, lai veicinātu iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un iekļaušanos darba tirgū. Par savu pieredzi aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanā un nodarbinātības dienestu pilnveidošanā informēja Zviedrijas un Polijas pārstāvji. Savukārt ar Latvijas īstenoto aktīvās darba tirgus politikas pasākumu izvērtējumu iepazīstināja Latvijas Universitātes profesors Mihails Hazans, uzsverot pasākumu efektivitātes vērtēšanas, kā arī labi darbojošos nodarbinātības dienestu nozīmi. EK informēja konferences dalībniekus arī par ES dalībvalstu savstarpējās mācīšanās pasākumiem.

ES nevalstiskā sektora, kā arī akadēmiķu pārstāvji analizēja pabalstu un minimālā ienākuma sistēmu lomu bezdarbnieku aktivizēšanā un atbalsta sniegšanā. Tika uzsvērta individuālās pieejas nozīme, kā arī integrēto sociālās aizsardzības un nodarbinātības pakalpojumu ietekme un loma iekļaujošas nodarbinātības veicināšanai. Minimālo ienākumu kontekstā liela uzmanība tika pievērsta minimālajai darba algai un to, cik lielā mērā tā nodrošina strādājošajiem cienīgas dzīves iespējas. Pasaules Bankas pārstāvis iepazīstināja klātesošos ar minimālo ienākumu programmām valstīs ārpus Eiropas, uzsverot nepieciešamību pastiprināt un palielināt pakalpojumus galējā nabadzībā dzīvojošajiem cilvēkiem, kā arī strādāt produktīvas iekļaušanas veicināšanai, to panākot ar aktivizēšanas pasākumiem.

Konferences rezultātus ietvers Padomes secinājumu projektā par iekļaujošiem darba tirgiem, pie kā EMCO un SPC jau sākuši darbu. Tos paredzēts pieņemt ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sēdē Latvijas prezidentūras laikā.

Konferencē piedalījās EMCO un SPC neformālo sanāksmju dalībnieki, tostarp visu ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas pārstāvji, kā arī ES institūciju, starptautisko organizāciju un akadēmisko aprindu pārstāvji.

Pasākuma darba kārtība un prezentācijas ir pieejamas Labklājības ministrijas interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/news/id/6306

 

Mediju kontaktiem:

Marika Kupče

Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja

tel. 67021581, 29538825

www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com: labklajibasministrija