Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija veicinās ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā | 05.02.2015.

esfieg.png - 11.92 KB

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada 3.ceturkšņa līdz 2021.gadam īstenos pasākumus, kuru galvenais mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un piemērotā darbā vai apmācībā, tādējādi mazinot viņu sociālās atstumtības riskus.
Ilgstošajiem bezdarbniekiem plānots nodrošināt:

  • individuālas speciālistu un grupu konsultācijas (t.sk. karjeras konsultantu, psihologu, psihoterapeitu), kas veicina bezdarbnieka pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū; veselības pārbaudes, nosakot piemērotību piedāvātajam darbam, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem; profesionālās piemērotības noteikšanu, noskaidrojot viņu intereses un motivāciju mācīties, novērtējot viņu veselības stāvokļa, kā arī iemaņu atbilstību konkrētai profesijai un (vai) apmācību programmai; motivācijas programmas darba meklēšanai; atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.

Plānots, ka aktivitātes īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra kopīgi ar Latvijas pašvaldībām, piesaistot arī nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus. Savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošinās bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti profesionālās piemērotības noteikšanu, novērtējot bezdarbnieka veselības stāvokli, noskaidrojot bezdarbnieka intereses par profesionālās darbības jomām, profesionālās izglītības programmām u.c.


Šobrīd atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem ir nodrošināts arī dažādu aktīvo nodarbinātības pasākumu, t.sk. algoto pagaidu sabiedrisko darbu ietvaros. Kopumā algotajos pagaidu sabiedriskos darbos piedalījās vairāk nekā 200 tūkst. ilgstošo bezdarbnieku. No 2015.gada algotie pagaidu sabiedriskie darbi tiek finansēti no valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta, nepiesaistot ESF finansējumu. 


Pasākumus ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijai paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošana, kas ceturtdien, 5.februārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. 

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789. Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 40,04 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 34, 03 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 6 milj. eiro.


Kopumā līdz 2023.gada 31.decembrim pasākumā plānots iesaistīt 20 tūkst. ilgstošos bezdarbniekus.


Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, 2014.gada oktobra beigās no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita 34,5% bija ilgstošie bezdarbnieki. Viens no galvenajiem ilgstošo bezdarbnieku bezdarba cēloņiem ir nepietiekamā vai darba tirgus prasībām neatbilstošā izglītība un profesionālo prasmju trūkums.


Pasākumu ietvaros ilgstošie bezdarbnieki ir cilvēki, kuri bez darba bijuši vismaz 12 mēnešus. Vienlaikus pasākumu ietvaros atbalstu paredzēts sniegt arī tiem bezdarbniekiem, kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība vai kuriem ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Informāciju sagatavoja:Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv