Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
ES Nodarbinātības komiteja diskutē par aktuāliem nodarbinātības politikas jautājumiem | 06.02.2015.

Rīga, 2015. gada 6.februāris. - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā Rīgā no 4.līdz 5.februārim notika ES Padomes Nodarbinātības komitejas sanāksme (EMCO).

Sanāksmes laikā izskatīja Padomes secinājumu projektu par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, kā arī Padomes Secinājumu projektu par iekļaujošiem darba tirgiem, ņemot vērā arī EMCO un Sociālās aizsardzības komitejas kopīgās konferences Iekļaujoši darba tirgi ES: uzlabotas darbavietu kvalitātes un iekļaušanas loma rezultātus. Tāpat diskutēja par Kopējo nodarbinātības ziņojumu un tā galvenajām atziņām. Minētos dokumentus izskatīs Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē 2015.gada 9.martā.

Atsaucoties Latvijas prezidentūras aicinājumam, sanāksmē ar prezentācijām uzstājās Pasaules Bankas, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEA) un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EFTA) valstu pārstāvji.

Pasaules Bankas pārstāve Emīlija Sinota (Emily Sinnott) iepazīstināja ar aktīvu novecošanos ES, tajā skaitā izaicinājumiem, kas saistīti ar ilgāka un veselīgāka darba mūža atbalstīšanu, salīdzinot situāciju ES un Latvijā. E.Sinota pievērsās arī aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem, stereotipiem, veselībai, pensiju sistēmām un pasākumiem dzimstības palielināšanai.

Savukārt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) direktors Huans Menendezs-Valdess (Juan Meléndez Valdés) informēja par ES darbaspēka mobilitātes jautājumiem, pievēršoties gan mobilitātei starp ES dalībvalstīm, gan pašās dalībvalstīs. Eurofond pārstāvis analizēja arī mobilitātes plūsmas apmēru, atbalsta pasākumus un to ietekmi uz sociālās drošības sistēmām.

Norvēģijas pārstāvji informēja par aktīvas novecošanās pasākumiem, t.sk. pievēršoties sociālo partneru lomai, pensiju reformai un pasākumiem, kas vērsti uz ilgāku līdzdalību darba tirgū. Tāpat sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar vispārējo nodarbinātības situāciju un jaunākajām iniciatīvām nodarbinātības politikas jomā EEA-EFTA valstīs (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija).

Papildu informācija par EMCO http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115

 

Mediju kontaktiem:

Marika Kupče

Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas

vadītāja

tel.67021581, 29538825

www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com: labklajibasministrija