Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM pilnveidos bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumus | 10.02.2015.

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus likumā Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, tādējādi pilnveidojot bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksu tiesisko regulējumu.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs nav mazāks par vienu gadu, ja par viņu iemaksas bezdarba gadījumam veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Likumā veiktās izmaiņas pēc būtības nemaina bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanu, bet vienkāršo pabalsta apmēra noteikšanu, atsakoties no personas statusa (ir vai nav darba ņēmējs) pārbaudes uz bezdarbnieka statusa iegūšanas dienu.

Vienlaikus likumprojektā veikti grozījumi, lai saskaņotu šī un citu likumu (Invaliditātes likuma, Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma, likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu) normas attiecībā uz bērna ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam kopšanu, līguma slēgšanu par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu un bezdarbnieka pabalsta pārmaksas atgūšanu.

Likums papildināts ar nosacījumu, ka bezdarbnieka pabalsta izmaksu izbeigs, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) konstatēs, ka pabalsta saņēmējs ir nodarbināts citā valstī.

Turpmāk apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā varēs pieprasīt īsākā laikā - 6 mēnešus līdzšinējo 12 mēnešu vietā. LM uzsver, ka vienāds termiņš visu pabalstu pieprasīšanā atvieglos pabalstu pieprasīšanu. Turklāt 6 mēnešu periods ir pietiekoši ilgs laiks, lai cilvēks varētu pagūt pieprasīt likumā noteiktos pabalstus. Lai nodrošinātu tiesiskās paļāvības principa ievērošanu, paredzēts, ka minētās izmaiņas stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 10.februārī, valdībā apstiprinātie grozījumi likumā Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

Atgādinām, ka tiesības uz bezdarba apdrošināšanas pakalpojumiem ir cilvēkiem, kuri ieguvuši bezdarbnieka statusu, ir apdrošināti bezdarba gadījumam un kuriem ir noteikts apdrošināšanas stāžs.

Atbilstoši VSAA statistikas datiem 2014.gada deviņos mēnešos bezdarbnieka pabalstu vidēji mēnesī saņēma 36 897 cilvēki. Piešķirtā pabalsta vidējais apmērs ir 280,49 eiro, pabalstu saņēmēju vidējais vecums ir 40,18 gadi, vidējais pabalsta saņemšanas ilgums ir 4,6 mēneši.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv