Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno sniegt lielāku atbalstu pensiju saņēmējiem | 19.02.2015.

Labklājības ministrija (LM) rosina veikt virkni izmaiņu likumā Par valsts pensijām, tostarp, pilnveidot pensiju indeksāciju un pensijas kapitāla aktualizēšanu. Tādējādi paredzēts noteikt lielāku pensijas apmēra pieaugumu indeksācijas rezultātā, kā arī nepieļaut pensijas kapitāla samazināšanos to ietekmējošo faktoru krasu svārstību ietekmē. 

Pensiju indeksācijā plānots ņemt vērā 50 procentus (līdzšinējo 25 % vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.

Savukārt, ja pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas iemaksu algas indekss būs mazāks par skaitli „1", pensijas kapitāla aktualizācijai plānots piemērot indeksu „1". Nākamo gadu, kas seko gadiem, kuros minētais indekss bija mazāks par skaitli „1", pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos pozitīvos indeksus plānots aizstāt ar indeksu „1" līdz gadam, kamēr aizstāto indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli „1".

Vienlaikus plānots, ka laika posmā līdz 2018.gadam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veiks pensiju pārskatīšanu. Tas nozīmē, ka VSAA pārskatīs pensijas apmēru tiem cilvēkiem, kuriem, aprēķinot pensiju, pensijas kapitāla noteikšanā ir ņemti vērā negatīvie apdrošināšanas iemaksu algu indeksi jeb indeksi, kas mazāki par skaitli „1".

Pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtību saistībā ar negatīvajiem apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem piemēros, sākot ar 2009.gadam noteikto indeksu, t.i. ar pirmo negatīvo indeksu, un turpinās līdz gadam, kamēr iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums būs lielāks par skaitli „1". Apdrošināšanas iemaksu algas indeksi, kas noteikti līdz 2008.gadam, netiks pārskatīti.

Proti, cilvēkiem, kuriem pensija piešķirta vai pārrēķināta laikā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim un pensijas kapitāla noteikšanā ņemti vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksi, kas mazāki par skaitli „1", pensiju paredzēts pārrēķināt no tās piešķiršanas vai pārrēķina dienas. Plānots, ka pārrēķināto pensijas apmēru VSAA varētu sākt izmaksāt:

ar 2016.gada janvāri - 2010.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas,

ar 2017.gada janvāri - 2011.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas,

ar 2018.gada janvāri - 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas.

Paredzēts pārskatīto pensiju par periodu no pārskatīšanas gada 1.janvāra izmaksāt ne vēlāk kā pārskatīšanas gada augustā. Tātad no pārskatīšanas gada 1.janvāra uz visu turpmāko periodu pensiju saņēmējiem tiks izmaksāta pārskatītā pensija. Piemēram, ja cilvēkam 2011.gadā piešķirta pensija 250 eiro apmērā, kad pensijas kapitālam ir piemēroti divi negatīvi indeksi (2009. un 2010.g), pārskatīto pensijas apmēru aptuveni 280 eiro apmērā, viņš saņems, sākot no 2017.gada 1.janvāra.

Valsts pensiju indeksāciju un pensijas pārrēķināšanu saistībā ar pensijas kapitāla pārskatīšanu veiks VSAA. Lai to paveiktu, nav nepieciešams cilvēka iesniegums.

Tāpat paredzēts precizēt un pilnveidot I un II grupas invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību, mainoties invaliditātes grupai, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 19.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi likumā Par valsts pensijām. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem  Saeimā.

Ar likumprojektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789

Pēc VSAA datiem 2014.gadā vecuma pensijas saņēma 474 261 cilvēki (vidējais apmērs 280,60 eiro), invaliditātes pensijas saņēma 73 161 cilvēks (vidējais apmērs 168,84 eiro), apgādnieka zaudējuma pensijas saņēma - 18 973 cilvēki (vidējais apmērs 132,59 eiro).

Valsts ekonomiskās un finanšu krīzes izraisītais sociālo iemaksu veicēju skaita un algu samazinājums pensijas kapitālam piemērojamos ikgadējos indeksus negatīvi ietekmēja 2009. (0,9622), 2010. (0,7978) un 2011.gadā (0,9945).

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv