darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina izteikt viedokli par Apsardzes darbības likuma noteikto prasību ievērošanu darba tirgū | 23.02.2015.

Labklājības ministrija (LM) aicina ikvienu interesentu laikā no 23.februāra līdz 23.martam elektroniski izteikt viedokli par to, vai darba tirgū esošo profesiju Ēkas uzraugs, Ēkas un teritorijas uzraugs, Ēkas dežurants pārstāvjiem ir nepieciešama sertifikācija, lai veiktu apsardzes darbu.

Viedokli lūdzam sūtīt uz oficiālo LM e-pastu lm@lm.gov.lv.

LM atgādina, ka saistībā ar Apsardzes darbības likuma jauno redakciju (stājās spēkā 2014.gada 16.aprīlī), ir noteikta jauna apsardzes darbības definīcija un darbi, kuru veikšana liecina par to, ka komersants vai fiziskā persona nodarbojas ar apsardzes darbību. Apsardzes darbības likuma 4.panta pirmās daļas 6.punkts noteic aizliegumu uzdot pildīt apsardzes darbinieka pienākumus cilvēkam, ar kuru nav noslēgts darba līgums un kurš nav saņēmis apsardzes sertifikātu.

Valsts policija, veicot kontroles pasākumus, ir konstatējusi, ka Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupas „Vienkāršās profesijas" profesija Ēkas uzraugs, Ēkas un teritorijas uzraugs un Ēkas dežurants izmantošana ir izplatīta tieši apsardzes jomā. Šīs profesijas bieži vien tiek izmantotas, neievērojot minēto aizliegumu, aizbildinoties, ka šajās profesijās nodarbinātie neveic apsardzes darbinieka pienākumus, lai gan, veicot padziļinātu izpēti, konstatēts pretējais. Tas veido nevienlīdzīgu attieksmi pret uzņēmējiem apsardzes jomā, ir slēpts Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupas „Vienkāršās profesijas" neprecīzos profesiju pamatgrupas pamatuzdevumos noteiktais uzdevums „apsargāt mantas un īpašumu", tādējādi tiek radīta vide dažādai apsardzes darbību reglamentējošo normatīvo aktu interpretācijai.

Lai sakārtotu apsardzes darbības vidi un novērstu minētās nepilnības Latvijas Drošības biznesa asociācija iesniedza LM priekšlikumu Profesiju klasifikatora aktualizēšanai, t.i., priekšlikumu izņemt no Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupā „Vienkāršās profesijas" esošās profesijas Ēkas uzraugs, Ēkas un teritorijas uzraugs un Ēkas dežurants un pārcelt tās uz Profesiju klasifikatora 5.pamatgrupu „Apsardzes darbinieki", ar mērķi veikt arī šīm profesijām apsardzes darbības sertifikāciju. Šo priekšlikumu atbalsta Iekšlietu ministrija un Valsts policija.

LM plāno veikt Profesiju klasifikatora aktualizēšanu 2015.gada 2. pusgadā, paredzot, ka minētā norma stāsies spēkā pēc četriem mēnešiem. Tādējādi darba devējiem dots laiks, lai veiktu minēto profesiju pārstāvju sertifikāciju un darba tiesisko attiecību sakārtošanu. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā esošo informāciju 2004.gada oktobrī minētās profesijās bija nodarbināti 5749 cilvēki.

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv