Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Augulis: valstis viena no otras var mācīties sabiedrības novecošanās izaicinājumu risināšanā | 10.03.2015.

Rīga, 2015. gada 10.marts - Labklājības ministrs Uldis Augulis otrdien, 10.martā, Briselē (Beļģijā) ar svinīgu uzrunu atklāja Pasaules Bankas pētījuma „Novecošana ar izaugsmi: izaicinājums Centrāleiropai un Baltijai" prezentācijas pasākumu. Klātesošajiem ministrs uzsvēra, ka sabiedrības novecošanās gan Eiropas Savienībā (ES) kopumā, gan Latvijā kļūst arvien aktuālāka, kas nenoliedzami saistās ar daudziem izaicinājumiem.

"Šie izaicinājumi ietver arī centienus pēc iespējas pilnvērtīgi izmantot esošo darbaspēka potenciālu. Piemēram, daudzas ES dalībvalstis turpina paaugstināt pensionēšanās vecumu, taču svarīgi, lai to pavadītu arī atbilstoši darba tirgus atbalsta pasākumi. Tie ir nepieciešami, lai cilvēki arī faktiski darba tirgū noturētos pēc iespējas ilgi. Aktīvas novecošanās jomā valstis viena no otras var daudz mācīties," uzsvēra U.Augulis.

Arī Latvija piedalās šajā procesā. Labklājības ministrija īsteno projektu ar mērķi izstrādāt Latvijas aktīvās novecošanās stratēģiju iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai. Projekta īstenošanā savu ekspertīzi sniedz arī Pasaules Banka. Tāpat ir piesaistīti sadarbības partneri - atbildīgās ministrijas no Austrijas, Igaunijas un Polijas, kas piedalās semināros un labās prakses piemēru izvērtēšanā.

Vērtējot situāciju Latvijā kopumā, ministrs atzina, ka saskaramies ar būtiskiem demogrāfiskiem izaicinājumiem. Pēdējo 20 gadu laikā Latvijas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par vairāk nekā piekto daļu. Līdz ar to gados vecāku iedzīvotāju īpatsvars ir samēra augsts, veidojot 30% no visiem darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Tomēr pēdējos gados ir vērojama arī pozitīva tendence dzimstības pieaugumā, lai arī joprojām tā ir jāsekmē. Savukārt darba tirgus rādītāji Latvijā uzlabojas. Nodarbinātības līmenis 20 līdz 64 gadu vecuma grupā pērnā gada nogalē pārsniedza vidējo ES rādītāju.

Gados vecāku iedzīvotāju iesaiste darba tirgū Latvijā ir samērā augsta, tomēr šajā vecuma grupā ir ievērojami augstāks ilgstošā bezdarba risks. Taču viens no būtiskākajiem Latvijas izaicinājumiem saistāms ar veselīgu novecošanos, tāpēc Latvija pašlaik strādā pie veselības aprūpes pilnveidošanas. Gados vecāku iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošana veicinātu arī viņu iesaisti darba tirgū. Tāpat uzmanība tiek pievērsta gan pensiju politikai, gan arī labākas kvalitātes darba vietām, augstākai produktivitātei un veselības stāvokļa uzlabošanai. 

Labklājības ministrs savā uzrunā akcentēja, ka "Latvijā ir daudz strādāts, lai veicinātu aktīvu novecošanos. Par to liecina gados vecāku iedzīvotāju salīdzinoši augstā līdzdalība darba tirgū, kā arī paredzamā mūža ilguma pieaugums. Tomēr vēl joprojām ir daudz darāmā gan individuālā līmenī, gan uzņēmumos un valsts līmenī. Latvija sadarbojas ar Pasaules Banku detalizēta valsts līmeņa pētījuma izstrādē par aktīvo novecošanos. Rezultāti būs noderīgi, lai salīdzinātu Latvijas situāciju ar citām ES dalībvalstīm un mācītos no labās prakses piemēriem. Pētījumā izteiktās rekomendācijas arī palīdzēs izstrādāt uz pierādījumiem balstītu Latvijas aktīvās novecošanas stratēģiju, lai demogrāfisko pārmaiņu apstākļos veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju darba mūžu."

Savukārt trešdien, 11.martā, Briselē norisināsies Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta un Pasaules Bankas kopīgi organizētais seminārs par aktīvās novecošanās jautājumiem, kurā eksperti no ES dalībvalstīm, starptautiskajām organizācijām un nevalstiskā sektora apspriedīs aktīvās novecošanās veicināšanas iespējas. Labklājības ministrijas valsts sekretāre Ieva Jaunzeme piedalīsies paneļdiskusijā par demogrāfijas un aktīvās novecošanās kapacitātes jautājumiem, diskutējot par būtiskākajiem izaicinājumiem un vispārējo politisko dienaskārtību.

Seminārs tiks organizēts atbilstoši aktīvās novecošanās indeksa ietvaram, kas ir izstrādāts pēc Eiropas Komisijas un ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas iniciatīvas, aptverot tādus jautājumus kā kapacitāte aktīvai novecošanai, nodarbinātība, līdzdalība sabiedrībā un neatkarīgas dzīves iespējas. Savukārt Pasaules Bankas pētījums „Novecošana ar izaugsmi: izaicinājums Centrāleiropai un Baltijai" tiks izmantots kā diskusiju sākuma punkts.

 

Mediju kontaktiem:

Liene Užule

labklājības ministra biroja vadītāja

T. 67021665, 26519920

Liene.Uzule@lm.gov.lv