Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: darba līgumi ir obligāti jāslēdz rakstiski ar ikvienu darbinieku | 09.01.2008.

09.01.2008. Sākoties jaunam gadam, daudzi cilvēki nolemj mainīt darba vietu, uzsākot jaunas darba attiecības. Lai nodrošinātu darbinieku sociālo aizsardzību un izvairītos no nereģistrētās nodarbinātības, darba līgumi ir obligāti jāslēdz rakstiski ar ikvienu darbinieku, atgādina Labklājības ministrija (LM). To nosaka Darba likums.

„Strādājot bez rakstiski noslēgta darba līguma ikviens darbinieks ir sociāli neaizsargāts darba zaudēšanas, saslimšanas, iegūtās traumas vai vecuma pensijas saņemšanas gadījumā, jo par viņu netiek maksāti nodokļi. Tāpat, piekrītot strādāt uz mutiskas vienošanās pamata, darbinieks zaudē normatīvajos aktos paredzētās garantijas un nesaskaņu gadījumā ir pilnīgi neaizsargāts pret darba devēja patvaļu," uzsver LM speciālisti.  

Noslēdzot rakstisku darba līgumu darbinieks apņemas veikt noteiktu darbu un pakļauties noteiktai kārtībai un darba devēja rīkojumiem, savukārt darba devējs - maksāt nolīgto algu, kā arī nodrošināt drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

LM speciālisti uzsver, ka šobrīd praksē pastāv 2 darba līguma veidi: darba līgums uz nenoteiktu laiku un darba līgums uz noteiktu laiku. Līgumu uz noteiktu laiku slēdz tikai īpaši noteiktos gadījumos, piemēram, strādājot sezonas darbu, veicot gadījuma darbus, aizvietojot kolēģus un citos. Šajā līgumā obligāti jānorāda termiņš, kad beigsies darba līgums vai arī darba beigšanas apstākļi. Turklāt uz noteiktu laiku noslēgtais darba līgums nevar būt ilgāks par 3 gadiem.

LM norāda, ka rakstiskam darba līgumam ir jābūt sagatavotam 2 eksemplāros, no kuriem vienam ir jāglabājas pie darbinieka, bet otram pie darba devēja.

Ja darbiniekam ir radušās nesaskaņas ar darba devēju, tās iespējams risināt savstarpēji vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, darbinieki var personīgi vērsties Valsts darba inspekcijā (VDI) vai arī izmantot VDI anonīmo tālruni 7312176, vai VDI bezmaksas tālruni 8008004.

Atgādinām, ka par nereģistrēti nodarbinātiem Latvijā uzskata gan iedzīvotājus, kuri nav rakstiski noformējuši darba tiesiskās attiecības (nav noslēgts darba līgums, netiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa jautājumi), gan ārzemniekus, kuri strādā Latvijā bez darba atļaujas.

Informāciju sagatavoja: 

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv