darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Jaunzeme Parīzē iepazīstinās ar Latvijas sociālās politikas nākotnes izaicinājumiem | 26.03.2015.

Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme piektdien, 27.martā, Parīzē (Francijā) piedalīsies CARER+ projekta noslēguma konferences atklāšanā.

Ņemot vērā to, ka Latvija šobrīd ir Eiropas Savienības (ES) prezidējošā valsts ES Padomē, LM valsts sekretāre I.Jaunzeme konferences dalībniekus iepazīstinās ar Latvijas prezidentūras prioritātēm un Latvijas sociālās politikas nākotnes izaicinājumiem - sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību, tai skaitā, iespējamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā.

„Pēdējo gadu demogrāfiskās tendences un sabiedrības novecošanās ir nopietns izaicinājums Eiropas ekonomikai, jo īpaši ņemot vērā finanšu krīzes ietekmi, tādēļ ir svarīgi pārskatīt sociālo pakalpojumu sistēmu, lai padarītu to efektīvāku. Veciem ļaudīm un cilvēkiem ar smagu invaliditāti ir liels risks kļūt atkarīgiem no sabiedrības sniegtā atbalsta. Arī Latvija šajā ziņā nav izņēmums un domā par sociālo pakalpojumu dažādošanu un uzlabošanu," uzsver I.Jaunzeme.

Laika posmā līdz 2020. gadam Latvijā sociālo pakalpojumu jomā lielākā uzmanība ir vērsta uz cilvēku ar garīga rakstura traucējumu nodrošināšanu ar viņu vajadzībām atbilstošākiem pakalpojumiem, pārorientējot sociālo pakalpojumu sniegšanu no aprūpes institūcijās uz pakalpojumiem sabiedrībā.

Šī mērķa īstenošanai Latvijā 2013.gada decembrī valdībā apstiprinātas Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadā. To prioritātes ir vērstas trīs virzienos:

  • Deinstitucionalizācijas procesa īstenošana;
  • Sabiedrībā balstīto (uz klienta individuālajām vajadzībām vērsto) sociālo pakalpojumu sistēmas izveidošana;
  • Efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība.

Vienlaikus nav aizmirsts arī par gados veciem ļaudīm. Īpaši atbalstāmas ir visdažādākās iniciatīvas, kuras var samazināt sociālo pakalpojumu sniegšanas izmaksas, padarīt cilvēku pēc iespējas neatkarīgāku, atvieglot viņiem komunikācijas un palīdzības meklēšanas iespējas vajadzības gadījumā.

Ņemot vērā, ka arvien lielāks skaits vecu cilvēku var izmantot tiešsaistes pakalpojumus un moderno tehnoloģiju iespējas radikāli uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti, Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadā iekļauti pasākumi, kas paredz veicināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu sociālo pakalpojumu sniegšanā. Piemēram, paredzēts modernizēt sociālo pakalpojumu sniegšanas metodes, tai skaitā attīstīt „Drošības poga" pakalpojuma pieejamību, ieviest alternatīvās komunikācijas sistēmas saskarsmē ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, neredzīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, organizēt video konsultācijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem utt.

Savukārt, lai turpinātu jau iesāktās diskusijas par problēmām, saistītām ar sociālās iekļaušanas un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu ES dalībvalstīs, Latvijas prezidentūras programmas laikā 2015.gada jūnijā Rīgā notiks starptautiskā konference Deinstitucionalizācija un Eiropas sociālās aprūpes politikas attīstība. Tajā aicināti piedalīties pārstāvji no visām ES dalībvalstīm.

Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātes:

  • konkurētspējīga Eiropa ar mērķi - radīt jaunas darbavietas un veicināt ES ekonomisko izaugsmi;
  • digitāla Eiropa ar mērķi - radīt patiesi digitālas Eiropas pamatu un veicināt ES digitālo potenciālu izmantošanu;
  • iesaistīta Eiropa ar mērķi - būt iesaistītiem globālas nozīmes jautājumos.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv