darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno aktualizēt Profesiju klasifikatoru | 21.05.2015.

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā.

Profesiju klasifikatorā plānots precizēt profesijas apsardzes jomā, t.i., 5414 atsevišķās grupas Apsardzes darbinieki aprakstu, profesionālās darbības pamatuzdevumus un profesijas, 9. pamatgrupas Vienkāršās profesijas aprakstu attiecībā uz apsardzes jomu, izmainot profesiju nosaukumus un iekļaujot jaunas profesijas, un papildinot (precizējot) šo grupu aprakstus un profesionālās darbības pamatuzdevumus. Jauno profesiju nosaukumu un kodu izmaiņas atspoguļotas noteikumu projekta anotācijas pielikumā tabulas veidā.

Tāpat Profesiju klasifikatorā paredzēts no 3115 atsevišķās grupas pārcelt mehāniķus uz 7.pamatgrupas Kvalificēti strādnieki un amatnieki attiecīgām atsevišķām grupām, lai sakārtotu Profesiju klasifikatoru atbilstoši ISCO-08 (Starptautiskajai standartizētajai profesiju klasifikācijai). Vienlaikus Profesiju klasifikatoru paredzēts papildināt ar 10 profesiju standartu projektiem, piemēram, Grafikas dizainers, Kvalitātes vadītājs, Kuģa elektriķis, u.c.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 21.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789

Profesiju klasifikatora mērķis ir uzskaitīt profesiju sarakstu, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

LM atgādina: ja darba devēji ir konstatējuši, ka no jaunā Profesiju klasifikatora ir izslēgtas uzņēmumam vajadzīgās profesijas vai arī tajā nepieciešams iekļaut jaunas profesijas, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā darba devējiem jāiesniedz LM. Tie jāsūta uz oficiālo e-pasta adresi lm@lm.gov.lv.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv