darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM pilnveidos audžuģimeņu zināšanas un prasmes | 02.06.2015.

Valdība otrdien, 2.jūnijā, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto jauno audžuģimeņu apmācību programmu. Tā nepieciešama, lai pilnveidotu audžuģimeņu zināšanas un prasmes, sekmējot audžuģimenēs ievietoto bērnu kvalitatīvāku aprūpi.

Līdz šim organizētās apmācības bija nepietiekoši fokusētas uz praktisku grūtību risināšanu un audžuvecāka izpratni par bērna emocionālajām vajadzībām. Tāpat iepriekšējā apmācību programmā nebija noteikti konkrēti kritēriji apmācību rezultātam un izvērtēšanai, tādējādi bāriņtiesai bija problemātiski izvērtēt potenciālās audžuģimenes spējas un iegūtās prasmes. Vienlaikus apmācību programmā iztrūka vienotas apmācību programmas metodoloģijas. Proti, īstenojot apmācību programmu, katrs pasniedzējs attiecīgo tēmu pasniedza, un darbojās atbilstoši savai izstrādātajai metodoloģijai, kā rezultātā dažādos Latvijas reģionos apmācībās sniegtās zināšanas konkrētajā tēmā varēja atšķirties.

Ņemot vērā iepriekšminētos trūkumus, LM izstrādāja jaunu audžuģimeņu apmācību programmu. Tā balstīta uz bērna emocionālo vajadzību apzināšanos un audžuvecāku kompetenču attīstību, ietverot četrus kompetenču attīstības līmeņus: informētību, izpratnes veicināšanu, prasmju iegūšanu, prasmju piemērošanu.

Lai izglītošanas procesā nodrošinātu vienotas metodoloģijas izmantošanu, apmācību programmā iekļautas konkrētas apmācību metodes. Tās balstītas uz interaktīvu zināšanu apguvi, rosinot mācību dalībniekus radošai pieejai, pašanalīzei, mērķtiecīgai un aktīvai visu iesaistīto pušu mijiedarbībai.

Jaunajā apmācības procesā nodarbības vadīs divi speciālisti kopā. Proti, praktiskajās nodarbībās piedalīsies arī mentors (audžuģimene ar pieredzi vai speciālists darbā ar audžuģimenēm), kurš nodrošina dalībnieku prasmju attīstīšanu, dalās pieredzē, sniedzot atbalstu apmācības procesā. Dalībnieki apmācību laikā izmantos īpaši izstrādātu rokasgrāmatu. Tā veidota kā izglītojošs atbalsta materiāls, un to varēs izmantot arī pēc tam, kad cilvēks jau būs ieguvis audžuģimenes statusu.

Lai iegūtu apliecību par mācību kursa apgūšanu, mācību dalībniekam būs jākārto noslēguma pārbaudījums. Tas ietver daudzpakāpju izvērtēšanu: pašnovērtējumu, eksperta (pasniedzēja) atgriezenisko saiti, grupas atgriezenisko saiti, gala pārbaudījumu - zināšanu testu un sociālās situācijas analīzi, 90% apmeklējumu/dalību grupas procesā.

 

Vienlaikus palielināts apmācību stundu apjoms no 68 akadēmiskām stundām uz 98 akadēmiskajām stundām (2 akadēmiskās stundas no tām ir paredzētas arī individuālām konsultācijām). Gadā plānots apmācīt aptuveni 70 potenciālās audžuģimenes.

Tāpat audžuģimeņu apmācības turpmāk varēs veikt arī cilvēki, kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību pedagoģijā, sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā. 

Iepriekšminēto paredz valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Audžuģimenes noteikumi.

Pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas datiem uz 2015.gada 1.martu Latvijā ir 588 audžuģimenes, kurās ievietoti 1229 bērni.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv