darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Rīgā diskutēs par kvalitatīviem sociāliem pakalpojumiem un sociālo iekļaušanu | 12.06.2015.

Rīga, 2015.gada 12.jūnijs. - Labklājības ministrs Uldis Augulis pirmdien, 15.jūnijā, Rīgā atklās konferenci Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politikas attīstība Eiropā, kas organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā.

Klātesot labklājības ministram Uldim Augulim un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājai Aijai Barčai, Rīgā pulcēsies Eiropas valstu politikas veidotāji un ieviesēji, sociālo pakalpojumu sniedzēji un nevalstiskās organizācijas, lai dalītos pieredzē, iepazītos ar labo praksi, savstarpēji mācītos un identificētu šķēršļus deinstitucionalizācijas īstenošanā.

Konferencē galvenā uzmanība būs pievērsta cilvēku ar psihiskām saslimšanām un garīgās attīstības traucējumiem, kā arī ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu deinstitucionalizācijas jautājumiem. Klātesošie analizēs situāciju Eiropas Savienības līmenī un stiprinās apņemšanos uzlabot ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitāti un iekļaušanos sabiedrībā.

Konferences dalībniekus uzrunās ārkārtējais un pilnvarotais Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijas Republikā Steinars Ēgils Hāgens (Steinar Egil Hagen) un Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta nodaļas vadītājs Jirži Švarcs (Jirí Švarc).

Nekvalitatīvu sociālo pakalpojumu rezultāts var būt sociālā atstumtība, nabadzība, veselības problēmas un citu iespēju ierobežojums. Šobrīd vairāk nekā miljons Eiropas iedzīvotāju dzīvo aprūpes institūcijās. Viņu dzīve ir jāuzlabo, modernizējot aprūpes un atbalsta sistēmas, galveno uzmanību veltot cilvēktiesību ievērošanai.

Tikai kvalitatīvu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana*, līdztekus nodrošinot vispārējo pakalpojumu pieejamību, cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinās izvēles iespējas un kontroli pār savu dzīvi. Konferences rezultātus iesaistītās valstis varēs izmantot, lai sekmīgāk virzītos uz priekšu, pārejot uz sabiedrībā un ģimeniskā vidē balstītu aprūpes sistēmu.

Deinstitucionalizācijas jēdzienu var saprast dažādi un parasti to pavada mīti, stereotipi un negatīva sabiedrības attieksme. Eiropas ekspertu grupa pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi ir daudz strādājusi, lai izskaidrotu minētā procesa svarīgumu un sniegtu vadlīnijas tā īstenošanai (pieejamas mājaslapā http://deinstitutionalisationguide.eu ), t.sk. sniedzot visaptverošu procesa definīciju, kuru izmantos arī šajā konferencē.

Deinstitucionalizācijas process ietver:

1) kvalitatīvu, individuālajām vajadzībām pielāgotu sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstīšanu, kas novērš vajadzību dzīvot institūcijā, un resursu pārvirzīšanu no institūcijām un jauniem pakalpojumiem, lai nodrošinātu ilgtspēju;

2) plānotu institūciju slēgšanu, kur bērni, cilvēki ar invaliditāti (t.sk. cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem) un gados vecāki cilvēki dzīvo izolēti no sabiedrības, saņem standartiem neatbilstošu aprūpi un atbalstu un kuriem nereti ir ierobežota cilvēktiesību izmantošana;

3) vispārējo pakalpojumu (izglītība un apmācība, nodarbinātība, mājoklis, veselības aprūpe un transports) pieejamības nodrošināšanu visiem bērniem un pilngadīgām personām ar atbalsta vajadzībām.

Konferencē ir aicināti piedalīties visu ES dalībvalstu, Norvēģijas valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konference organizēta ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Tā notiks Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un tās norisi varēs vērot tiešraidē www.eu2015.lv un www.lm.gov.lv.

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi jeb pakalpojumi dzīvesvietā ir pretēji klientu aprūpei ilgstošās aprūpes institūcijās, kur klienti ir izolēti no apkārtējās sabiedrības un viņiem nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi.

 

Mediju kontaktiem:

Marika Kupče

Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Tel. 67021581, 29538825

www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com: labklajibasministrija