Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Augulis vadīs ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomi | 17.06.2015.

Rīga, 2015. gada 17.jūnijs - Labklājības ministrs Uldis Augulis ceturtdien, 18.jūnijā, Luksemburgā (Luksemburga) vadīs Latvijas prezidentūras laikā otro Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (EPSCO) sanāksmi.

Sanāksmes laikā plānots pieņemt divus būtiskus Latvijas prezidentūras sagatavotus Padomes secinājumus. Dalībvalstu ministri izskatīs Padomes secinājumus par atšķirībām pensijās, ko saņem sievietes un vīrieši. Šim jautājumam dzimumu līdztiesības kontekstā ES līmenī ir bijusi pievērsta salīdzinoši mazāka uzmanība nekā, piemēram, atšķirībām darba samaksā. Tomēr statistikas dati liecina par būtiskām pensiju apmēra atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem, kas ES valstīs vidēji ir 38,5%. Tāpēc secinājumos dalībvalstis ir aicinātas aktīvi risināt šo jautājumu.

Tāpat plānots pieņemt Padomes secinājumus par Jauniešu garantijas īstenošanu. Jauniešu bezdarbs joprojām ir aktuāls jautājums gan atsevišķās dalībvalstīs, gan ES kopumā. Līdz šim ir daudz darīts, lai jauniešus integrētu darba tirgū, gan izveidojot Jauniešu garantijas programmu, gan radot jaunas un kvalitatīvas darba vietas. Arī šos Padomes secinājumus sagatavoja Latvijas prezidentūra.

Savukārt Padomē galvenā ministru viedokļu apmaiņa būs par Eiropas semestra noslēguma dokumentiem un konkrēti par dalībvalstīm adresēto rekomendāciju nodarbinātības un sociālās politikas aspektiem. Dalībvalstu ministriem sēdes laikā ir jāpanāk vienošanās par šo jautājumu.

Tāpat sēdē jāvienojas par jaunajām nodarbinātības vadlīnijām, kas atspoguļo 2015.gada Izaugsmes ziņojumā uzsvērtās investīciju, strukturālo reformu un fiskālās atbildības prioritātes. Pieņemtie lēmumi stiprinās stratēģijas Eiropa 2020 ieviešanu. Vienlaikus U.Augulis informēs dalībvalstis par Latvijas prezidentūras paveikto attiecībā uz vairāku tiesību aktu priekšlikumu virzību, piemēram, direktīvas priekšlikumu attiecībā uz dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs.

Tāpat dzimumu līdztiesības jautājumiem plānots pievērsties arī pusdienu diskusijā, kur plānota diskusija par nākamo Eiropas Komisijas Dzimumu līdztiesības stratēģiju 2016.-2020.gadam.

EPSCO sanāksmi tiešraidē varēs vērot ŠEIT. Twitter sanāksmes mirkļbirka #EUcouncil

Mediju kontaktiem:

Liene Užule

labklājības ministra biroja vadītāja

T. 67021665, 26519920

Liene.Uzule@lm.gov.lv