Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM ar sociālajiem partneriem spriedīs par darba koplīgumiem veselības aprūpes nozarē | 16.01.2008.

16.01.2007. Rīt, 17.janvārī, Labklājības ministrijā (LM) notiks Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (DLTSA) sēde, kurā speciālisti ar sociālajiem partneriem spriedīs par darba koplīgumiem veselības aprūpes nozarē.

Sēdes dienas kārtībā ir jautājums par noslēgto darba koplīgumu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā (VTMEC). Minētajā koplīgumā bija paredzētas papildu sociālās garantijas centra darbiniekiem, kuras pēc Veselības ministrijas (VM) ziņojuma projekta saņemšanas vairāk netiek izmaksātas.

Savukārt VTMEC darbinieku arodorganizācija uzskata, ka VM ziņojuma projekts attiecināms uz tiesu medicīnas ekspertiem, nevis visiem centra darbiniekiem.

LM speciālisti atgādina, ka saskaņā ar Darba likumu, darba koplīgums var noteikt papildu sociālās garantijas, piemēram, darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, darbinieku kvalifikācijas celšanu, darba kārtību, piemaksu, prēmiju un citu atlīdzību izmaksas sistēmu un lielumu.

LM speciālisti prognozē, ka pēc DLTSA sēdes minēto problēmjautājumu varētu virzīt izskatīšanai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē.

Atgādinām, ka DLTSA uz paritātes pamatiem veido valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji. DLTSA nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību regulēšanā.

DLSTA sēde sāksies plkst. 13.30 LM 6. stāva zālē Rīgā, Skolas ielā 28.

Informāciju sagatavoja 

Juris Vīgulis, Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciālists  7021590, 26184007, juris.vigulis@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv