Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM atkārtoti izsludina iepirkumus apmācību un supervīzijas nodrošināšanai pašvaldību sociālā darba speciālistiem | 09.07.2015.

logo_ansamblis_krasains.jpg - 163.64 KB
Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu uz 2015. gada 1. septembri pārceļ pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ieviešanas uzsākšanu. Pasākuma ietvaros nodrošinās apmācības un supervīziju pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem.

 

Ir uzsākta atkārtota pretendentu pieteikšanās apmācību un supervīziju veikšanai, jo pirmais iepirkums, kas bija izsludināts maijā, noslēdzās bez rezultāta. LM pēc iepirkuma beigām savā interneta vietnē publicēs sarakstu ar tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri būs ieguvuši tiesības īstenot apmācības un supervīziju laikā no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada beigām. 

Apmācības plānotas ar mērķi paaugstināt sociālo darbinieku profesionālo kompetenci un prasmes, kas nepieciešamas ikdienas darbā ar dažādu mērķgrupu klientiem, piemēram, strādājot ar ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar atkarībām, vardarbībā cietušiem cilvēkiem u.tml.

Supervīzijas galvenais mērķis ir dot iespēju speciālistiem analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību, konstatēt problēmjautājumus un rast tiem risinājumus, tādejādi, attīstot savu, kā speciālista, profesionālo kompetenci un pilnveidojot kopējo institūcijas pakalpojuma kvalitāti. Tiks piedāvātas gan grupu, gan individuālās supervīzijas.

Apmācības un supervīziju nodrošinās visā Latvijas teritorijā. Lai saņemtu kompensācijas 50% apmērā no Eiropas Sociālā fonda, pašvaldības slēgs individuālus līgumus ar LM sarakstā iekļautajiem pakalpojumu (apmācības un supervīzija) sniedzējiem.

Plašāka informācija par iepirkuma priekšmetu un prasībām pretendentiem atrodama LM interneta vietnē - http://www.lm.gov.lv/text/140.

Papildus minētajā vietnē publicēta informācija Pretendentiem par jautājumiem, kam jāievēršas pastiprināta uzmanība piedāvājuma sagatavošanas laikā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv