Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija aktualizē Profesiju klasifikatoru | 04.08.2015.

Otrdien, 4.augustā, valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus Profesiju klasifikatorā, kas veikti, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā.

Profesiju klasifikators papildināts ar Saeimai nepieciešamajiem amatiem (Saeimas Kancelejas direktors, Saeimas Prezidija locekļa padomnieks, Saeimas Kancelejas direktora vietnieks, Saeimas komisijas konsultants, Saeimas frakcijas konsultants u.c.).

Tāpat aktualizētas profesijas apsardzes jomā, t.i., atsevišķā grupā Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki, atsevišķā grupā Citur neklasificēti vienkāršo profesiju strādnieki un 9.pamatgrupā Vienkāršās profesijas attiecībā uz apsardzes jomu, izmainot profesiju nosaukumus un iekļaujot jaunas profesijas, un papildinot (precizējot) šo grupu aprakstus un profesionālās darbības pamatuzdevumus.

Profesiju klasifikatorā no 3115 atsevišķās grupas mehāniķis pārcels  uz 7.pamatgrupas Kvalificēti strādnieki un amatnieki attiecīgām atsevišķām grupām, lai sakārtotu Profesiju klasifikatoru atbilstoši ISCO-08 (Starptautiskajai standartizētajai profesiju klasifikācijai). Vienlaikus Profesiju klasifikatoru papildinās ar 10 profesiju standartiem, piemēram, Grafikas dizainers, Kvalitātes vadītājs, Kuģa elektriķis, u.c.

Profesiju klasifikatora mērķis ir uzskaitīt profesiju sarakstu, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Iepriekšminēto paredz 2010.gada 18.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.461  par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.


Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, viktorija.buraka@lm.gov.lv