darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija veicinās sociālās uzņēmējdarbības attīstību | 11.08.2015.

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību līdz 2022.gadam pārbaudīs labākos risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tādējādi veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību un palielinot nodarbinātības iespējas, jo sevišķi nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem.

Minētajā laika posmā paredzēts izstrādāt un ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, t.sk. izstrādāt sociālo uzņēmumu atlases kritērijus, atbalsta instrumentus, kā arī to piemērošanas metodikas un izstrādāt sociālās uzņēmējdarbības veicēju reģistra paraugu. Plānots veicināt arī sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, organizējot ideju konkursu un sniedzot konsultācijas biznesa plānu izstrādei, kā sniegt konkrētu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem Tāpat arī paredzēta pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde sociālo uzņēmumu tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai. Vienlaikus plānoti pasākumi sabiedrības izpratnes veidošanai par sociālajiem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamiem ieguldījumiem tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā.

Aktivitātēs kā sociālās uzņēmējdarbības veicēji un uzsācēji varēs iesaistīties komersanti, biedrības un nodibinājumi, kā arī fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību. Papildus darba integrācijas sociālajos uzņēmumos plānots sniegt atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem (ilgstošajiem, gados vecākiem (vecāki par 54 gadiem), ar apgādājamajiem un ar invaliditāti) un personām ar invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai efektīvāk īstenotu sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, LM tiks izveidota uzraudzības padome, kurā darbosies valsts un nevalstisko institūciju pārstāvji.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 11.augustā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi. 

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 19,92 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 16,93 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 2,99 milj. eiro.

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv