Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija veicinās ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā | 11.08.2015.

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada 3.ceturkšņa līdz 2021.gadam īstenos pasākumus, kuru galvenais mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un piemērotā darbā vai apmācībā, tādējādi mazinot viņu sociālās atstumtības riskus.

Ilgstošajiem bezdarbniekiem nodrošinās:

  • individuālas speciālistu un grupu konsultācijas (t.sk. karjeras konsultantu, psihologu, psihoterapeitu), kas veicina motivāciju un spējas iesaistīties darba tirgū;
  • veselības pārbaudes, nosakot piemērotību piedāvātajam darbam, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem;
  • profesionālās piemērotības noteikšanu, noskaidrojot intereses un motivāciju mācīties, novērtējot veselības stāvokļa, kā arī iemaņu atbilstību konkrētai profesijai un (vai) apmācību programmai;
  • motivācijas programmas darba meklēšanai;
  • atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.

Aktivitātes īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra, piesaistot nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus, t.sk. nevalstiskās organizācijas. Savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošinās bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti profesionālās piemērotības noteikšanu, novērtējot bezdarbnieka veselības stāvokli, noskaidrojot bezdarbnieka intereses par profesionālās darbības jomām, profesionālās izglītības programmām u.c

Šobrīd atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem ir nodrošināts arī dažādu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu, t.sk. algoto pagaidu sabiedrisko darbu ietvaros. No 2015.gada algotie pagaidu sabiedriskie darbi tiek finansēti no valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta, nepiesaistot ESF finansējumu.

Pasākumus ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijai paredz otrdien, 11.augustā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošana. 

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 40,04 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 34,04 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 6 milj. eiro.

Kopumā pasākumā plānots iesaistīt 20 tūkst. ilgstošos bezdarbniekus.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, 2014.gada oktobra beigās no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita 34,5% bija ilgstošie bezdarbnieki. Ilgstošajam bezdarbam ir dažādi, individuāli iemesli, taču bieži tas saistīts ar zaudētām cerībām atrast darbu, veselību, stereotipiem, atkarībām, attālumu līdz pieejamām darba vietām, nepietiekamām prasmēm un aprūpes pienākumiem.

Pasākumu ietvaros par ilgstošiem bezdarbniekiem uzskata cilvēkus, kuri bez darba bijuši vismaz 12 mēnešus. Vienlaikus pasākumu ietvaros atbalstu paredzēts sniegt arī tiem bezdarbniekiem, kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība vai kuriem ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv