Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Iepazīstinās ar pētījuma par jauniešiem rezultātiem | 26.08.2015.

Labklājības ministrija (LM) ceturtdien, 27.augustā, plkst. 10.00 organizēs semināru, kurā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pārstāvji iepazīstinās ar pētījuma Ieguldām jauniešos: Latvija rezultātiem.

Pirms semināra plkst.9.30 viesnīcas "ASTOR RIGA" (Z.A.Meierovica bulvāris 10, Rīga) Mihaila Tāla zālē notiks preses konference, kurā piedalīsies LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme un OECD Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāta direktora vietnieks Marks Pīrsons (Mark Pearson) un ekonomists Sebastians Konigs (Sebastian Königs). 

Savukārt pētījuma prezentācija un seminārs notiks viesnīcas "ASTOR RIGA" konferenču zālē "Akadēmija".

Seminārā nodarbinātības un izglītības politiku veidotāji un īstenotāji diskutēs par pētījuma secinājumiem un turpmākajiem soļiem, kas palīdzēs uzlabot līdz šim sniegto atbalstu jauniešiem nodarbinātības, sociālajā un izglītības jomā. Diskusijas laikā plānots rast atbildes uz vairākiem jautājumiem, tostarp, kā pilnveidot sadarbību starp dažādiem programmā iesaistītajiem partneriem, kādas ir pašreiz izveidotās jauniešu atbalsta sistēmas stiprās un vājās puses.

Pētījuma ietvaros izstrādātas rekomendācijas jauniešiem paredzēto atbalsta mehānismu pilnveidei. OECD eksperti iesaka Latvijai pilnveidot un uzlabot informācijas apmaiņu skolu un pašvaldību starpā par riskam pakļautajiem jauniešiem, lai vēl vairāk samazinātu priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaitu. Tāpat eksperti rosina uzlabot saikni starp pabalstu saņemšanu un jauniešu līdzdalību programmās, izveidot kvalitatīvu darba vidē balstītu apmācību sistēmu, cieši sadarbojoties skolām un darba devējiem. Vienlaikus OECD iesaka stiprināt un uzlabot karjeras konsultāciju pieejamību skolās, lai motivētu skolēnus, kas vēlas pārtraukt mācības, iesaistīties profesionālās izglītības programmās.

OECD eksperti augstu novērtējuši Latvijas interešu izglītības sistēmu un piedāvā to sasaistīt ar citiem sociāliem, veselības un nodarbinātības pakalpojumiem, tādējādi sasniedzot lielāku skaitu riskam pakļauto jauniešu. Tāpat OECD eksperti rosina palielināt Nodarbinātības valsts aģentūras un pašvaldību sociālo dienestu kapacitāti, jo īpaši konsultantiem, kas strādā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem.

OECD pētījuma sākotnējos rezultātus Latvija izmantos jaunas atbalsta programmas jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, izstrādei Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā projektā "Proti un dari". Tā īstenošana plānota sadarbībā ar pilsētas vai novada pašvaldībām.

Vienlaikus priekšlikumus atbalsta sistēmas pilnveidei izskatīs Jauniešu garantijas programmas ieviešanas konsultatīvā padome, un lems par izmaiņām programmas pasākumu īstenošanas nosacījumos.

Jauniešu garantijas programma darbojas Latvijā kopš 2014.gada. Programmas mērķis ir veicināt jauniešu integrāciju darba tirgū un izglītības sistēmā, apgūstot jaunās darba prasmes un saņemot atbalstu darba meklēšanā un pirmās darba pieredzes ieguvē.

Atgādinām, ka pētījums tika uzsākts 2014.gada jūnijā. OECD īstenotā pētījuma mērķis bija izvērtēt jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neiegūst arodu (NEET jaunieši), profilu un aktivizācijas iespējas. Īpaša uzmanība bija pievērsta NEET jauniešu riska faktoriem, pieejamā atbalsta, sociālo un darba tirgus atbalsta programmu efektivitātei, NEET jauniešu bezdarbu ietekmējošajiem faktoriem, esošajam NEET jauniešu aktivizēšanas atbalstam un tā uzlabošanas iespējām (t.sk. pašvaldību sociālo dienestu, izglītības sistēmas un nodarbinātības dienesta loma). Pētījumā ir pieejama plaša informācija par jauniešu situāciju Latvijā.

Vienlaikus ar Latviju pētījumi par jauniešu situāciju darba tirgū notiek arī Austrālijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Japānā.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv