darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM konstatē nepietiekamu Kokneses novada Sociālā dienesta rīcību | 09.09.2015.

Labklājības ministrijas (LM) speciālisti, pārbaudot Kokneses novada Sociālā dienesta darbu, ir konstatējuši neatbilstības cietušā bērna ģimenes uzraudzības procesā un sociālajā darbā ar to.

LM norāda, ka ģimenē ilgstoši ir pastāvējuši un netika vērtēti riski attiecībā uz bērnu drošību, neskatoties uz to, ka ģimenei no sociālā dienesta puses sniegta materiālā palīdzība. Tāpat Sociālais dienests ģimenes problēmjautājumu risināšanā nav organizējis starpinstitucionālo sadarbību un par bērnu iespējamo apdraudējumu nav informējis ne bāriņtiesu, ne Valsts policiju.

Pamatojoties uz pārbaudē konstatēto, LM ir ierosinājusi administratīvā pārkāpuma lietvedību, un pārbaudes laikā iegūtie lietas materiāli ir nosūtīti izvērtēšanai Valsts policijai. Vienlaikus LM Kokneses novada domei ir lūgusi izvērtēt Kokneses novada Sociālā dienesta darbinieku atbilstību ieņemamajam amatam.

Lai paaugstinātu pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālā pakalpojuma sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionalitāti, kuri ikdienā strādā ar dažādām mērķa grupām, t.sk. sociālā riska situācijā esošiem cilvēkiem, LM ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada līdz 2023.gadam īstenos virkni aktivitāšu. Piemēram, nodrošinās līdzfinansējumu profesionālās kompetences pilnveides un supervīzijas veikšanai pašvaldību sociālajos dienestos. Kopumā visu aktivitāšu īstenošanai ir paredzēti 8,52 milj. eiro.

Atgādinām, ka LM izvērtēja Kokneses novada Sociālā dienesta darbu, lai pārliecinātos, ka ģimenei ir savlaicīgi nodrošināts profesionāls sociālā darba pakalpojums un sniegta materiālā palīdzība.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv