Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM tīmekļvietnē ir pieejams supervīzijas pakalpojumu sniedzēju saraksts | 16.09.2015.

logo_ansamblis_krasains.jpg - 163.64 KB
No 2015.gada 15.septembra pašvaldībām Labklājības ministrijas (LM) tīmekļvietnē ir pieejams saraksts ar supervīzijas pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir piešķirtas tiesības sniegt supervīziju pakalpojumu pašvaldību sociālo dienestu un to izveidotu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem.

LM tīmekļvietnē http://www.lm.gov.lv/text/3137 esošajā tabulā atrodama informācija par supervīzijas pakalpojuma sniedzējiem, supervizoriem, piedāvāto supervīzijas veidu, cenu un pašvaldību, kurā pakalpojuma sniedzējs nodrošinās pakalpojumus, pārklājumu.

Tabula ir nodota pašvaldībām izvērtēšanai, pakalpojumu sniedzēju uzrunāšanai un indikatīvo pakalpojuma saņemšanas laiku plānošanai. Reāla līgumu slēgšana un pakalpojumu saņemšana, ņemot vērā iepirkumu procedūras prasības, var uzsākties tikai oktobra pirmajā pusē. Par konkrētu laiku LM informēs atsevišķi, ievietojot attiecīgu informāciju LM tīmekļvietnē un sociālajos tīklos, kā arī informējot pašvaldības un pakalpojumu sniedzējus ar elektroniskā pasta starpniecību.

Plašāku informāciju par supervīziju pakalpojumu var iegūt, rakstot uz epastu socdarbs@lm.gov.lv.

Papildus supervīziju pakalpojumu sniedzēju sarakstam, LM tīmekļvietnē pieejami arī citi dokumenti, ērtākai pakalpojumu un kompensācijas saņemšanai no ES struktūrfondiem.

Atgādinām, ka supervīziju pakalpojumus pašvaldībām sniedz ESF projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietvaros un pašvaldībām ir iespēja saņemt kompensāciju 50 procentu apmērā no supervīziju faktiskajām izmaksām.

Supervīzijas galvenais mērķis ir dot iespēju speciālistiem analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību, konstatēt problēmjautājumus un rast tiem risinājumus, tādejādi, attīstot savu, kā speciālista, profesionālo kompetenci un pilnveidojot kopējo institūcijas pakalpojuma kvalitāti. Tiks piedāvātas gan grupu, gan individuālās supervīzijas.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv