Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 18.09.2015.

Pirmdiena, 21. septembris

 

 • Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece un ES Nodarbinātības komitejas (EMCO) vadītāja vietniece Ilze Zvīdriņa piedalīsies EMCO neformālajā sanāksmē, kurā ES dalībvalstis diskutēs par ES Ekonomikas un monetārās zonas jautājumiem, ilgstošo bezdarbu un citiem aktuāliem jautājumiem. Neformālā sanāksme turpināsies arī 22. septembrī.
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti tiksies ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, lai debatētu par bērnu personas datu aizsardzību.

 

Otrdiena, 22. septembris

 

 • LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme Stokholmā (Zviedrija) piedalīsies ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) trīs Baltijas valstu ekspertiem organizētā pieredzes apmaiņas seminārā par pārvietošanās jautājumiem. ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs (UNHCR) vēlas iepazīstināt visas Baltijas valstis ar labāko prakšu piemēriem, tai skaitā Zviedrijas un Somijas pieredzi, saistībā ar izstrādātajiem bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo cilvēku integrācijas modeļiem.
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti piedalīsies Aknīstes novada seminārā "Plašāka rītdiena", kurā informēs par NVA pakalpojumiem. Seminārs norisināsies arī 23. septembrī.

 

Trešdiena, 23. septembris

 

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst. 10.00 vadīs Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdi. Tajā plānots izskatīt deinstitucionalizācijas jautājumus un apspriest citas aktualitātes. Sēde notiks Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR", Kr. Valdemāra ielā 38, Rīgā.
 • Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis Briselē piedalīsies Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras biroja sanāksmē.
 • Aizkraukles novada ģimnāzijā plkst. 14.00 VDI organizēs semināru „OiRA - interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai".
 • NVA speciālisti piedalīsies konferencē „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule" darbībai", kurā informēs par aktuālajiem NVA pakalpojumiem.

 

Ceturtdiena, 24. septembris

 

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis piedalīsies Baltijas valstu un Polijas nodarbinātības un sociālo lietu ministru sanāksmē, kurā notiks diskusijas par aktuālajiem nodarbinātības, demogrāfijas un sociālās drošības jautājumiem. 24. septembrī pirms pasākuma atklāšanas plkst. 13.00 Lietuvas Sociālās drošības un nodarbinātības ministrijā Viļņā notiks preses konference, kurā U. Augulis informēs žurnālistus par aktuālo nodarbinātībā. Sanāksme turpināsies arī 25. septembrī.
 • LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme piedalīsies Ārvalstu investoru padomes (FICIL) tikšanās ar valdību ietvaros rīkotajā paneļdiskusijā par veselīgu darbaspēku kā priekšnoteikumu darba ražīgumam. Paneļdiskusija norisināsies Rīgas Ekonomikas augstskolā.
 • VDI plkst. 9.00 pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēs Moldovas valsts pārvaldes darbinieku delegācija.
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) plkst. 11.00 norisināsies Sporta diena SIVA Koledžas studentiem un Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņiem. Sporta dienu SIVA rīko sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons" Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, Slokas ielā 68, Jūrmalā.
 • VDI direktors Renārs Lūsis Luksemburgā piedalīsies Eiropas Komisijas Nodarbinātības, Sociālo lietu un Iekļaušanas Ģenerāldirektorāta rīkotajā Drošības un veselības aizsardzības darbā padomdevējkomitejas valdības interešu grupas sanāksmē un komitejas plenārsēdē.
 • VBTAI speciālisti rīkos darba semināru internātskolu direktoriem.

 

 

NVA speciālisti:

 • NVA Gulbenes filiālē plkst. 9.00 rīkos informatīvo dienu no jauna reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem;
 • Liepājā, viesnīcā "Līva", plkst. 11.00 rīkos informatīvu semināru sociālajiem darbiniekiem par nodarbinātības aktualitātēm, kā arī par EURES pakalpojumiem;
 • piedalīsies Valkas novada domē rīkotā diskusijā par pastāvošo šķēršļu likvidēšanu pierobežas reģionos.

Piektdiena, 25. septembris

LM Darba tirgus eksperti piedalīsies Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā konferencē "Karjeras attīstības atbalsta modelis Latvijas izglītības sistēmā" un tās paneļdiskusijā.

VBTAI speciālisti:

 • rīkos konsultāciju dienu Jaunpiebalgas novadā;
 • piedalīsies Latvijas Nedzirdīgo savienības organizētajā diskusijā par kvalitatīvu izglītības nodrošināšanu nedzirdīgajiem bērniem.

NVA speciālisti:

 • Valgas kultūras centrā plkst. 9.00 piedalīsies „Livonijas darba tirgus 2015" vakanču gadatirgū;
 • piedalīsies konferencē "Karjeras attīstības atbalsta modelis Latvijas izglītības sistēmā". Konference plkst. 10.00 norisināsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā;
 • piedalīsies EAPN - Latvija un Varakļānu nevalstisko organizāciju rīkotā pasākumā, kurā informēs par NVA un karjeras atbalsta pakalpojumiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, zane.brivmane@lm.gov.lv