Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 25.09.2015.

Pirmdiena, 28. septembris

 • Labklājības ministrijas (LM) speciālisti organizēs informatīvu semināru labklājības nozares speciālistiem par ārvalstu finanšu instrumentu piesaistes iespējām nozares politikas īstenošanai. Seminārs plkst.10.00 norisināsies LM 6.stāva zālē, Rīgā, Skolas ielā 28.
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā norisināsies darbinieku konference, kurā plānots diskutēt par apstiprināto iestādes stratēģiju 2015. - 2016. gadam, pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas izstrādāto metodiku un citiem ar iestādes darbību saistītiem jautājumiem.
 • Valsts darba inspekcijas (VDI) vadība tiksies ar Ziemeļkipras Turku Republikas pārstāvjiem, lai informētu par VDI pamatfunkcijām un to realizēšanu.
 • Labklājības ministrijā viesosies Bosnijas un Hercegovinas statistikas iestāžu pārstāvji, lai mācību vizītes par Eiropas integrētās  sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) Latvijā ietvaros iepazītos ar ESSPROS kvalitatīvās informācijas izstrādes procesu un statistikas par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomu apkopošana Labklājības ministrijā. Centrālā statistikas pārvalde organizē šo vizīti Eurostat Twinning projekta „Atbalsts valsts un autonomo administratīvo vienību statistikas iestādēm, 4 etaps” ietvaros.

Otrdiena, 29. septembris

 • LM Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece un ES Nodarbinātības komitejas (EMCO) vadītāja vietniece Ilze Zvīdriņa vadīs EMCO Ad Hoc grupas sanāksmi. Sanāksmē ES dalībvalstis diskutēs par migrācijas jautājumiem ES, uzklausot OECD viedokli, tāpat tiks diskutēts par darba tirgus reformu datu bāzi, ES Semestri un reformu novērtēšanu.
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti piedalīsies seminārā  "Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas", kas notiks Preiļu Valsts ģimnāzijā.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

 • rīkos semināru Kuldīgas sociālajiem darbiniekiem un bāriņtiesas speciālistiem "Vardarbība: veidi, pazīmes un palīdzības sniegšana";
 • piedalīsies konferencē „Bērnu antisociālās uzvedības mazināšanas agrīnās prevencijas modeļi";
 • rīkos konsultāciju dienas Kokneses novadā un Pļaviņu novadā.

 

Trešdiena, 30. septembris

 • LM notiks informatīvās kampaņas par bāriņtiesas lomu sabiedrībā atklāšanas preses konference. Tajā piedalīsies labklājības ministrs Uldis Augulis, Latvijas Bāriņtiesu asociācijas priekšsēdētāja Baiba Meldere un VBTAI priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa. Preses konferencē medijiem pirmo reizi tiks demonstrēti īpaši veidoti videoklipi par bērnu izjūtu pasauli un pārdzīvojumiem, kā arī par emocionālās un fiziskās vardarbības nepieļaušanu. Preses konference plkst. 12.00 sāksies LM 6. stāva zālē, Rīgā, Skolas ielā 28. 
 • LM speciālisti Siguldas novada domes zālē plkst.11.00 rīkos semināru „Vienlīdzīgu iespēju dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās aspektu integrēšana sociālo pakalpojumu  jomā". Seminārā aicināti piedalīties sociālās nozares pārstāvji, sociālo pakalpojumu sniedzēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti.
 • LM speciālisti piedalīsies semināra "Pašvaldību veselības veicināšanas kapacitātes stiprināšana Eiropas struktūrfondu apguves kontekstā: idejas un pieredze" paneļdiskusijā: kā sasniegt sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Semināru rīko Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Veselības ministriju un Pasaules Banku.
 • VDI speciālisti Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā organizē semināru „OiRA - interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai". Seminārs  plkst. 10.00 notiks Jelgavā, Svētes ielā 33.
 • NVA pārstāves lasīs lekcijas Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru klientu apkalpošanas speciālistu mācībās Kurzemes reģionā, kas notiks Nīcas vidusskolas telpās.
 • VBTAI speciālisti piedalīsies Valsts probācijas dienesta rīkotā seminārā kopā ar Norvēģijas mediācijas dienesta pārstāvjiem par darbu ar nepilngadīgajiem un viņu integrāciju sabiedrībā.

 

Ceturtdiena, 1. oktobris

 • LM rīkos starptautisku konferenci "Aktīvā novecošanās darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai", kuras mērķis ir analizēt aktīvās novecošanās situāciju un izaicinājumus Eiropā, vēršot uzmanību uz nodarbinātības aspektiem, kā arī iepazīties ar valstu pieredzi attiecībā uz pielāgošanos mainīgajiem darba tirgus apstākļiem un efektīvu esošā darbaspēka potenciālā izmantošanu. Konference plkst. 10.00 notiks „Islande Hotel", Rīgā, Ķīpsalas ielā 2. Uzmanību mediju pārstāvjiem! Pirms konferences no plkst. 9.15 līdz 9.45 paredzēta preses konference, kurā piedalīsies labklājības ministrs Uldis Augulis un Pasaules Bankas pārstāvji.
 • VDI speciālisti sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu rīkos semināru "Spēles un spēļošana darba vidē". Seminārs plkst. 13.00 norisināsies viesnīcā "Avalon Hotel", Rīgā, 13.janvāra ielā 19.
 • NVA Gulbenes filiālē plkst. 9.00 notiks informatīvā diena no jauna reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

 

Piektdiena, 2. oktobris

 • LM organizēs tehnisko semināru par Pasaules Bankas veikto pētījumu "Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā", kura ietvaros plānots padziļināti izskatīt pētījuma rezultātus un dot iespēju Latvijas institūciju pārstāvjiem tos pārrunāt ar Pasaules Bankas ekspertiem. Pētījumā ir analizēti Latvijas demogrāfiskie izaicinājumi, gados vecāko iedzīvotāju raksturojums, šķēršļi un stimuli ilgākam darba mūžam un veselīgai novecošanai, mūžizglītības jautājumi, kā arī sniegtas uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrādei. 
 • VDI Darba tiesību nodaļas vadītāja Sandra Zariņa piedalīsies Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas rīkotajā seminārā, kurā diskutēs par nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtību. Seminārs plkst.14.00 norisināsies "Bellevue Park Hotel Riga", Rīgā, Slokas ielā 1.
 • VBTAI speciālisti rīkos konsultāciju dienu Salas pagastā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, zane.brivmane@lm.gov.lv