Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 06.11.2015.

Otrdiena, 10. novembris
 • Labklājības ministrs Uldis Augulis tiksies ar Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus sociālajā jomā. Tikšanās plkst. 11.00 paredzēta Latvijas Pašvaldību savienības zālē, Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.
 • Valsts darba inspekcija (VDI) informatīvās kampaņas “Veselīgas darbavietas uzvar stresu” ietvaros organizēs žurnālistu vizīti uz globālās loģistikas uzņēmumu „DHL”. Vizītes tēma – “Uzņēmuma pieredze: kā saglabāt mieru saspringtā darba ritmā”. Vizīte plkst. 10.00. norisināsies uzņēmumā DHL Mārupē, Plieņciema ielā 35.
 • VDI direktors Renārs Lūsis tiksies ar Būvniecības valsts kontroles biroju, lai pārrunātu savstarpējās sadarbības jautājumus. Tikšanās plānota Būvniecības valsts kontroles biroja telpās Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 157.
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:
 • piedalīsies ikgadējā bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā Rēzeknē;
 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Zantes ģimenes krīzes centrā, bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Umurga” un Riga Meridian International School.

Trešdiena, 11. novembris
 • Labklājības ministrs U. Augulis nozares darbinieku godināšanas pasākumā "Pateicības diena" pasniegs atzinības rakstus par sekmīgu, godprātīgu un teicamu darbu sabiedrības labā. Pasākums plkst. 11.00 notiks centrā "Koka Rīga" Rīgā, Krāsotāju ielā 12.
 • Labklājības ministrija (LM) rīkos metodiski informatīvo sanāksmi sociālā darba speciālistiem, kurā informēs par jaunumiem sociālā darba jomā, izmaiņām sociālās palīdzības jomā, rehabilitācijas pakalpojumiem no vardarbības cietušajiem un vardarbību veikušajiem, riskiem sociālajā darbā ar ģimenēm, kurās ir bērni. Tāpat speciālisti iepazīstinās ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanu. Sanāksme norisināsies Liepājā, Liedaga ielā 3.
 • LM speciālisti piedalīsies Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, kurā plānots izskatīt Saeimas lēmuma projektu „Deklarācija Par nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo aizsardzību ārvalstīs bērna tiesību jomā” un grozījumus „Jaunatnes likumā”.
 • VBTAI speciālisti:
 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”;
 • piedalīsies Daugavpils novada un Aglonas novada audžuģimeņu atbalsta grupās.

Ceturtdiena, 12. novembris
 • Labklājības ministrs U. Augulis vadīs Senioru lietu padomi, kurā ar pensionāru intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām pārrunās aktuālos jautājumus. Sēdē plkst.11.00 notiks LM telpās Rīgā, Skolas ielā 28.
 • LM sadarbībā ar Jelgavas, Rīgas, Valmieras pilsētu pašvaldībām un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu organizēs reģionālo semināru par projektu Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku, kurā aicināti piedalīties uzņēmumi ar nestandarta darba laiku Seminārs plkst. 14.00 notiks Valmierā, viesnīcā „Wolmar”.
 • VDI direktors Renārs Lūsis Luksemburgā piedalīsies Vecāko darba inspektoru komitejas tematiskajā seminārā un plenārsēdē. Sanāksme turpināsies arī 13. novembrī.
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti piedalīsies forumā „Atbalsts uzņēmējiem”. Uzņēmējus informēs par NVA pakalpojumiem darba devējiem: valsts un Eiropas Savienības līdzfinansētajiem subsidētās nodarbinātības pasākumiem „Apmācība pie darba devēja”, „Pirmā darba pieredze” un „Subsidētā darbavieta jauniešiem bezdarbniekiem”, par brīvo darbavietu reģistrēšanu un vajadzīgo darbinieku atlasi, kā arī par NVA CV un vakanču portāla iespējām. Forums plkst. 10.00 notiks Talsu novada domes telpās Talsos, Kareivju ielā 7.
 • VDI speciālisti sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēs semināru darba aizsardzības pedagogiem “Radošas metodes, mācot darba aizsardzību”. Seminārs plkst. 10.00 norisināsies Medicīnas tehnoloģiju izglītības centrā, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a.
 • VBTAI speciālisti:
 • piedalīsies seminārā “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē”;
 • pārbaudīs Aglonas un Dundagas novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
 • rīkos valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru semināru.

Piektdiena, 13. novembris
 • Labklājības ministrs U. Augulis Krimuldas novadā atklās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas rīkoto konferenci "Bāriņtiesu, sabiedrības institūciju līdzdalība un savstarpējā sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā”. Konference plkst. 10.00 notiks Krimuldas tautas namā, Raganā, Parka ielā 1.
 • VBTAI speciālisti:
 • rīkos konsultāciju dienu Rucavas novada un Vecumnieku novada speciālistiem un iedzīvotājiem;
 • piedalīsies Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas rīkotajā konferencē “Bāriņtiesu, sabiedrības un institūciju līdzatbildība savstarpējā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā”.
Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, zane.brivmane@lm.gov.lv