Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Atsavinās bijušo VSAC „Rauna” palīgceltni | 08.12.2015.

Labklājības ministrija (LM) atsavinās palīgceltni bijušās valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) „Vidzeme" filiāles „Rauna" ēku kompleksā, nododot to pārdošanai izsolē.

To paredz Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 8, Raunā, Raunas novadā, pārdošanu" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums, kas otrdien, 8. decembrī, atbalstīts Ministru kabineta sēdē.

Pašlaik nekustamais īpašums Raunas novadā, Miera ielā 8, atrodas LM valdījumā. To līdz slēgšanai izmantoja aprūpes centra filiāle „Rauna". Kopš filiāles slēgšanas šā gada maijā īpašums vairs nav nepieciešams ne ministrijas, ne tās padotības iestāžu funkciju īstenošanai. Īpašumu valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi" pārdos izsolē.

Valsts nekustamās mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaitīs valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā. Šobrīd nav iespējams noteikt summu, kas tiks ieskaitīta valsts budžetā, jo pašlaik nav iespējams prognozēt īpašuma pārdošanas vērtību. Nekustamā īpašuma atsavināšana (nosacītās cenas noteikšana) notiks pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas un tā būs atkarīga no nekustamā īpašuma tirgus vērtības vērtēšanas dienā.

Pircējs nekustamo īpašumu varēs saņemt 30 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, zane.brivmane@lm.gov.lv