Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aprēķināta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme konkrētām maksātāju kategorijām 2016.gadam | 28.12.2015.

Labklājības ministrija (LM) 2016.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes un tās sadalījumu pa apdrošināšanas veidiem obligāti sociāli apdrošināmiem cilvēkiem un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.
 
Iepriekšminēto paredz otrdien, 22.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2016. gadā.
 
Nākamgad obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem, tāpat, kā 2015.gadā, būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba ņēmējs.
 
Savukārt darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) nākamajā gadā obligāto iemaksu likme būs 28,75%, kur darba devējs maksās 19,90 % un 8,85 % (2015. gadā – 19.86 % un 8,84 %).
 
Tiem darba ņēmējiem, kuri saņem izdienas pensijas vai cilvēkiem ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmējiem, 2016.gadā iemaksu likme būs 31,08%, kur darba devējs maksās 21,51 %, bet darba ņēmējs - 9,57%  (2015. gadā – 21,50 % un 9,57 %)
 
Obligātā sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajam 2016.gadā noteikta 30,58% apmērā no obligāto iemaksu objekta.
 
Savukārt cilvēkiem, kuri pensiju apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi, iemaksu likme 2016.gadā būs 23,86 % (2015. gadā – 24,39 %).
 
Obligāto iemaksu likme atsevišķām maksātāju kategorijām 2016.gadā.

Darba ņēmēji, kas apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem
34.09%
Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu
28.75%
Darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai invalīdi- valsts speciālās pensijas saņēmēji
31.08%
Darba ņēmēji, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā
29.05%
Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu, un tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā
23.86%
Pašnodarbinātie
30.58%
Pašnodarbinātie, kuri sasnieguši pensijas vecumu
28.21%
Namīpašnieki, zemes iznomātāji
26.19%
Ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja - ārvalstnieka
31.47%


Kopējie sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2016. gadā plānoti 2, 35 mljrd. eiro, izdevumi:  2, 24 mljrd. eiro, savukārt finansiālā bilance:  104, 55 milj. eiro.

2015. gada jūlijā mūsu valstī bija 803 837 obligāti sociāli apdrošinātie cilvēki (darba ņēmēji un pašnodarbinātie), savukārt 128 cilvēki bija brīvprātīgi pievienojušies valsts sociālajai apdrošināšanai, t .sk., mikrouzņēmuma nodokļa maksājoša uzņēmuma darbinieki.

 

Informāciju sagatavoja: Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021615, Marika.kupce@lm.gov.lv