Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno paaugstināt ģimenes valsts pabalstu un piemaksu par bērnu invalīdu | 17.01.2008.

17.01.2008. Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, Labklājības ministrija (LM) paredzējusi no 2009.gada 1.janvāra paaugstināt ģimenes valsts pabalstu, kā arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu.

Plānotais ģimenes valsts pabalsts 2009.gadā varētu sasniegt:

  • par 1. bērnu 10 latus mēnesī;
  • par 2. bērnu - 12 latus mēnesī;
  • par 3. bērnu - 16 latus mēnesī;
  • par 4. un nākamajiem bērniem - 18 latus mēnesī.

Savukārt piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu 2009.gadā tiktu paaugstināta no 50 līdz 75 latiem mēnesī.

To paredz LM sagatavotie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību. Grozījumi šodien, 17.janvārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Lai ģimenēm ar bērniem invalīdiem kompensētu dzīves dārdzības pieaugumu, vienlaikus LM sagatavotie grozījumi paredz precizēt piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēra pārskatīšanas kārtību.

Proti, piemaksas apmēru pārskatītu Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma, ja patēriņa cenu indekss kopš pēdējās piemaksas apmēra paaugstināšanas būs pieaudzis par vairāk nekā 10% gadā. Piemaksa tiktu paaugstināta atbilstoši faktiskajam cenu pieaugumam.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un LM prognozēm, ģimenes valsts pabalstu 2009.gadā varētu saņemt 385 tūkstoši cilvēku, bet piemaksu par bērnu invalīdu - 8,2 tūkstoši cilvēku. Kopumā pabalsta un piemaksas izmaksai 2009.gadā papildu būtu nepieciešami 12,49 miljoni latu.

Atgādinām, ka, lai nodrošinātu pastāvīgu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni, valsts ģimenēm līdz bērna 15 gadu vecumam izmaksā ģimenes valsts pabalstu. Pabalsta apmērs 2008.gadā ir:

  • par 1. bērnu ģimenē - 8 lati mēnesī;
  • par 2. bērnu ģimenē - 9,60 lati mēnesī;
  • par 3. bērnu ģimenē - 12,8 lati mēnesī;
  • par 4. un nākamajiem bērniem ģimenē - 14,4 lati mēnesī.

Ja ģimenē ir bērns invalīds, valsts līdz bērna 18 gadu vecumam piešķir piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta. Piemaksas apmērs 2008.gadā ir 50 lati mēnesī.

Informāciju sagatavoja:

Juris Vīgulis, Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciālists  7021590, 26184007, juris.vigulis@lm.gov.lv

Ilze Boluža, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 26186178, ilze.boluza@lm.gov.lv