darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Turpmākajiem gadiem noteikti konkrēti pasākumi darba aizsardzības jomā | 26.01.2016.

Labklājības ministrija (LM) turpmākajiem gadiem noteikusi konkrētus pasākumus darba aizsardzības jomā, kas nepieciešami, lai īstenotu Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam.

To paredz otrdien, 26.janvārī, valdībā apstiprinātais Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2016.-2018.gadam.

Pamatnostādnēs kā galvenie virzieni ir darba aizsardzības prasību aktīva ieviešana, darbinieku veselības aizsardzības veicināšana, kā arī darba aizsardzības jomas uzraudzība un kontrole. Tāpat uzmanība tiks pievērsta drošas darba vides nodrošināšanai nestandarta nodarbinātības formu ietvaros, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumiem.

Atbilstoši iepriekšminētajiem virzieniem plānota virkne aktivitāšu, tostarp, videoapmācību un video padomu izstrāde, semināri darba aizsardzības speciālistiem, konsultatīvs atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem, jaunu bezmaksas interaktīvo darba vides riska novērtējuma rīku izveide un tiešsaistes pieejamības nodrošināšana. Tāpat paredzēts izstrādāt mācību saturu un palīgmateriālus specializētajām darba aizsardzības apmācības programmām (40h) 10 bīstamajās nozarēs, nodrošināt arodveselības un arodslimību ārstus ar padziļinātu un specifisku informāciju par aktuāliem arodslimību jautājumiem.

Vienlaikus, lai iegūtu papildu informāciju par situāciju darba aizsardzības jomā, turpmākajos gados plānots īstenot vairākus pētījumus, t.sk. pētījumu par darba apstākļiem un riskiem. Virkne aktivitāšu paredzēta Valsts darba inspekcijas inspektoru kapacitātes stiprināšanai un pašnodarbināto informēšanai par drošu darba vidi un darba apstākļiem.

Plāna īstenošanai paredzēts izmantot mūsdienīgus un inovatīvus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai darba aizsardzību skaidrotu vienkārši, saprotami un aizraujoši, ņemot vērā dažādu mērķa grupu intereses. Vienlaikus plānots likt lietā jaunāko tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļu sniegtās iespējas, piemēram, sociālos tīklus, veidojot interaktīvas spēles, mobilās aplikācijas un dažādas elektroniskajā vidē bāzētas sistēmas. Tāpat plānots izveidot tiešsaistē pieejamu interaktīvu darba vides riska novērtējuma rīku, elektroniskas aplikācijas darbinieku mācībām. Paredzētas arī konsultācijas bīstamo nozaru uzņēmumiem, lai uzlabotu darba vidi tajos.

Plāna īstenošanai plānots izmantot finanšu resursus no valsts budžeta, tai skaitā no Darba negadījumu speciālā budžeta, kā arī no Eiropas Sociālā fonda projektu finansējuma. Lielāko daļu plānā noteikto pasākumu īstenos piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Lai panāktu praktisku darba devēju un darbinieku iesaistīšanos, arī turpmāk LM sadarbosies ar Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv