Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 29.01.2016.

Pirmdiena, 1.februāris
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Ziemeļi”.

Otrdiena, 2.februāris
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) plkst.11.00 atklās studentu brīvā laika pavadīšanas telpas, datorklasi un Dubultu 59.dienesta viesnīcas administratīvās telpas Amulas ielā 6, Jaundubultos, Jūrmalā.

Trešdiena, 3.februāris
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Tukuma 2.vidusskolā un Raudas speciālajā internātpamatskolā.

Ceturtdiena, 4.februāris
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvji dosies vizītē uz Valgas (Igaunija) nodarbinātības dienestu, kur pārrunās plānotos projektus, pasākumus un sadarbības iespējas.
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs Kārsavas novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas.
 • SIVA:
 • rīkos Informatīvu pasākumu Tukuma internātpamatskolas audzēkņiem un darbiniekiem par pieejamajām profesionālās rehabilitācijas iespējām;
 • Cēsu atbalsta punkta darbinieki tiksies ar Valmieras invalīdu biedrību „Atspēriens”, Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrību „Saulīte”, informējot par SIVA sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Rēzeknes atbalsta punkta darbinieki Rēzeknes pilsētas un novada invalīdu biedrībā sniegs individuālās konsultācijas.

Piektdiena, 5.februāris
 • SIVA:
 • plkst.14.00 notiks Koledžas ziemas izlaidums;
 • Rēzeknes atbalsta punkta darbinieki dosies vizītē uz Rēzeknes 4.vidusskolu, lai informētu audzēkņus un darbiniekus par SIVA sociālo un profesionālo rehabilitāciju.


Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021594, viktorija.buraka@lm.gov.lv