darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno noteikt minimālo nodarbinātības ilgumu speciālajās profesijās strādājošajiem | 04.02.2016.

Labklājības ministrija (LM) plāno noteikt minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu speciālajās profesijās strādājošajiem cilvēkiem, lai šajās profesijās strādājošie varētu saņemt privātajā pensiju līmenī uzkrāto papildpensiju pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas.

Paredzēts, ka minimālais nodarbinātības ilgums attiecīgajā profesijā nevarēs būt mazāks nekā 10 gadi. Tas nozīmē - ja cilvēks savā darba mūžā ir strādājis kādā no speciālajām profesijām (Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra „Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem" Nr.47) kopumā 10 gadus, viņam būs tiesības izņemt privātajā pensiju shēmā uzkrāto papildpensiju atbilstoši pensiju plāna noteikumiem pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas.

Speciālās profesijas ir profesijas, kas ir pakļautas kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem, paaugstinātam profesionālo iemaņu zaudēšanas riskam, specifiski veicamā darba raksturam, kaitīgiem, psiholoģiskiem faktoriem, stresam, dzīvības un veselības apdraudējumam (riskam). Piemēram, dzelzceļa, aviācijas, jūrniecības, ražošanas, izglītības u.c. jomās.

Plānots, ka nodarbinātības periodu cilvēks varēs apliecināt ar darba grāmatiņu (darba līguma grāmatiņu), darba līgumu, darba devēja izziņu, Latvijas Valsts arhīva izziņu, tiesas nolēmumu un citiem nodarbinātības ilgumu apliecinošiem dokumentiem.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 4.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM tīmekļvietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Atgādinām, ka Latvijā pensiju sistēma veidota trīs līmeņos. 1.līmenis ir valsts obligātā nefondētā pensiju shēma (spēkā no 1996.gada 1.janvāra), 2.līmenis - valsts obligātā fondētā pensiju shēma (spēkā no 2001.gada 1.jūlija) un 3. līmenis - privātā brīvprātīgā pensiju shēma (spēkā no 1998.gada 1.jūlija).

Privātās brīvprātīgās pensiju shēmas mērķis ir tās dalībniekiem ar privāto pensiju fondu starpniecību uzkrāt un ieguldīt viņu pašu brīvprātīgi izdarītās vai viņu labā izdarītās naudas līdzekļu iemaksas, nodrošinot šiem dalībniekiem vecumā papildus pensiju. Veicot iemaksas privātajā pensiju fondā, var iegūt tiesības uz uzkrāto papildpensiju no 55 gadu vai agrāka vecuma. Cilvēks brīvprātīgi var izvēlēties - vai izņemt uzkrāto papildpensiju no agrāka vecuma.

Latvijā darbojas 6 privātie pensiju fondi (5 - atklātie pensiju fondi un 1 slēgtais pensiju fonds). Kopumā Latvijā pensiju 3.līmenī savus uzkrājumus veido 255 013 dalībnieki (78% individuālie dalībnieki, 22% uzņēmumu darbinieki, par kuriem iemaksas veic darba devēji).

Ja cilvēks izvēlas 3.pensiju līmenī uzkrātos līdzekļus izņemt no agrāka vecuma, jārēķinās, ka uzkrātā papildpensijas summa būs mazāka, nekā krājot to ilgāk un izņemot vēlākā vecumā, jo turpinot veikt iemaksas savā pensiju 3.līmeņa kontā, uzkrātā summa turpina pelnīt procentus.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825