darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM veicinās atbalstu dažādībai un mazinās diskrimināciju | 09.02.2016.

Labklājības ministrija (LM), īstenojot pasākumu „Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)", plāno samazināt šķēršļus, ar ko sastopas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautie cilvēki. Vienlaikus paredzēts veicināt sabiedrības izpratnes paaugstināšanu par dažādību vadību, diskriminācijas identificēšanu un novēršanu.

Projekta īstenošanas gaitā plānotas šādas aktivitātes: diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pasākumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupām.

Tāpat iecerēti darba devēju un to darbinieku informēšanas un tolerances paaugstināšanas pasākumi, sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kā arī sabiedrības izpratnes paaugstināšanas pasākumi par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

To paredz otrdien, 9.februārī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū pasākuma Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana īstenošanas noteikumi.  

Projektu pasākuma ietvaros īstenos Sabiedrības integrācijas fonds, sadarbības partneri būs Nodrošinājuma valsts aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas nodrošinās telpas un darbavietas aprīkojumu sociālā darbinieka pakalpojuma īstenošanai patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki".

Projektu plānots ieviest no 2016. gada sākuma līdz 2022. gada IV ceturksnim. Kopējais finansējums paredzēts 6,8 milj. eiro apmērā, tai skaitā 85% jeb 5,8 milj. eiro atvēlēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, bet atlikusī summa - 1 miljons eiro - no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv