darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Efektīvāk prognozēs darba tirgus attīstību | 01.03.2016.

Piesaistot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, plānots izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, kurā būs pieejama informācija par prasmju un profesiju pieprasījumu gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā, informē Labklājības ministrija (LM).

Paredzams, ka aktivitātes palīdzēs sabalansēt darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu, kā arī labvēlīgi ietekmēs tautsaimniecības nozaru attīstību, jo darba tirgū būs pieejami darbinieki ar pieprasītām prasmēm un profesijām. Tādējādi būs iespējams sagatavot darba tirgum nepieciešamos speciālistus un uzlabot iedzīvotāju prasmes atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām.

To paredz otrdien, 1.martā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" pasākuma „Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi".

Plānotie pārkārtojumi arī palīdzēs Latvijai laikus pielāgoties Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030", Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. - 2020. gadam un Latvijas nacionālajā reformu programmā „ES 2020" stratēģijas īstenošanai noteiktajām strukturālajām izmaiņām un pieņemt pamatotus lēmumus rīcībpolitikas izstrādē nodarbinātības un izglītības jomā.

Pasākuma ietvaros plānots īstenot vairākas darbības, tai skaitā veikt pētījumu par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku. Tāpat plānots publicēt pētījuma rezultātus un pilnveidot īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģiju, tai skaitā sagatavot īstermiņa prognozes prasmju griezumā.

Tāpat paredzēts veikt darba devēju aptaujas darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai, izstrādāt tehnisko specifikāciju Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveidei un īstenot informatīvi izglītojošus pasākumus nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītajām institūcijām. Izveidojot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, plānots paplašināt informācijas pieejamību sabiedrībai un politikas veidotājiem par izglītības iespējām un nākotnes tendencēm darba tirgū.

Līdztekus iepriekšminētajam plānots sasaistīt darba tirgus prognozes ar jau eksistējošiem karjeras plānošanas un vizualizācijas rīkiem, kā arī apmācību pasākumu īstenošanas rezultātiem, kas ļaus politikas veidotājiem, izglītības iestādēm, karjeras plānošanas, profesionālās pilnveides centriem un interesentiem vienuviet interaktīvā veidā analizēt nākotnes darba tirgus tendences un gūt informāciju par izglītības iestādēm, kurās iespējams apgūt vēlamo profesiju.

Paredzēts, ka šo pasākumu īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra, kuras sadarbības partneris būs Ekonomikas ministrija.

Pasākumu plānots īstenot no 2016. gada līdz 2021. gada 31. decembrim. Tam pieejamais kopējais finansējums ir 1, 49 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 1,27 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 223 tūkst. eiro.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv