darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM atzinīgi vērtē nevalstisko organizāciju ieguldījumu pieejamas vides veidošanā | 03.03.2016.

Labklājības ministrija (LM) atzinīgi vērtē nevalstisko organizāciju ieguldījumu pieejamas vides veidošanā, nodrošinot būtiskus uzlabojumus pieejamai fiziskajai videi, transportam, informācijai, sakariem un citiem pakalpojumiem.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas nevalstiskā organizācija “Baltijas arhitektūras centrs” izstrādājusi Kuldīgas vides pieejamības koncepciju. LM norāda, ka koncepcija ir ļoti svarīgs solis uz pieejamas vides veidošanu Kuldīgā. Tā ir novērtēta kā viens no veiksmīgākajiem projektiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Koncepcija kā viens no 2015. gada desmit Labākās prakses piemēriem tiek virzīta Starptautiskā fonda “Dizains visiem” 2016. gada balvai.
 
LM uzsver, ka, sadarbojoties ar organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, ir iespējams panākt būtiskus uzlabojumus vides pieejas nodrošināšanā. Lai iepriekšminēto nodrošinātu, viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem ir šķēršļu un barjeru likvidēšana pie ēkām, ceļiem, transporta un citiem iekštelpu un āra objektiem, skolām, mājokļiem, ārstniecības iestādēm, darbavietām un pakalpojumu sniegšanas vietām.
 
Sadarbojoties un parādot katras atbildīgās personas un institūcijas ieinteresētību vides sakārtošanā un pieejamības nodrošināšanā, Latvijā ir iespējams izveidot iedzīvotājiem draudzīgu un ikvienam cilvēkam pieejamu vidi un vienlīdzīgas iespējas saņemt pakalpojumus.
 
Vienlaikus, lai nodrošinātu nediskriminācijas principu un vides un informācijas pieejamību personām ar invaliditāti, LM ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā īstenos virkni pasākumu. Proti, LM Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ”Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)” ietvaros plānots izstrādāt Stratēģiju pieejamas vides veidošanai Latvijā un Vides pieejamības standartu publiskām būvēm un ārtelpām. Šie dokumenti būs atbalsts Kohēzijas politikas fondu projektu īstenotājiem fiziskās vides, transporta, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un citu sabiedrībai paredzēto objektu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā.
 
Atgādinām, ka vides pieejamības nodrošināšana personām ar invaliditāti ir viens no svarīgākajiem vienlīdzīgu iespēju aspektiem. Latvijā cilvēku ar invaliditāti tiesības uz pieejamu vidi un pakalpojumiem ir nostiprinātas ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Lai cilvēki ar invaliditāti varētu dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi piedalīties visās dzīves jomās, valstij ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti pieeju fiziskajai videi, transportam, informācijai un citiem objektiem un pakalpojumiem.  
 
Padarot pieejamāku vidi cilvēkiem ar invaliditāti, tā vienlaikus kļūs draudzīgāka un ērtāk lietojama arī cilvēkiem ar atšķirīgām spējām, visiem, kam dažādu apstākļu dēļ ir ierobežotas iespējas pārvietoties, redzēt, sadzirdēt, saprast, iekļūt institūcijās un saņemt pakalpojumus. Sakārtotas vides priekšrocības īpaši novērtēs vecāka gadagājuma cilvēki, mazi bērni, vecāki ar bērnu ratiņiem u.c.
 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts ”Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 130 tūkst. eiro, t.sk. 85% Kohēzijas fonda līdzfinansējums un nacionālais publiskais finansējums ir 15 %.
 


bilde.jpg - 65.54 KBInformāciju sagatavoja: Iveta Kancēna, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021615,
Iveta.kancena@lm.gov.lv