darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
K.Korna Briselē piedalās Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes sanāksmē | 07.03.2016.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Korna pirmdien, 7. martā, Briselē (Beļģijā) piedalās Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē.

Sanāksmē plānots vienoties par Padomes lēmumu par nodarbinātības politikas pamatnostādnēm. Lēmums paredz saglabāt bez izmaiņām 2015.gadā apstiprinātās pamatnostādnes, kas risina darbaspēka pieprasījumu, darbaspēka pieejamību un prasmes, darba tirgus darbību un sociālo iekļaušanu.

Savukārt Eiropas Komisija iepazīstinās ES dalībvalstu pārstāvjus ar 2016.gada 26. februārī publicētajiem valstu ziņojumiem, balstoties uz kuriem tuvākajā laikā tiks izstrādātas dalībvalstīm adresētās rekomendācijas.

Tāpat sanāksmē notiks ES dalībvalstu pārstāvju diskusija par Eiropas Komisijas šā gada darba plānā ietverto Jauno prasmju programmu, uzmanību pievēršot tādiem jautājumiem kā pāreja no izglītības uz nodarbinātību, prasmju atbilstība mūsdienu darba tirgus vajadzībām, atbalsts bezdarba riska grupām prasmju pilnveidošanā un sadarbība ar sociālajiem partneriem, sekmējot ieguldījumus prasmēs.

K.Korna diskusijā uzvērs, ka nodarbinātības pasākumu ietvaros mums ir jāsniedz atbalsts tiem cilvēkiem, kam ir zemākas prasmes un lielāks ilgstošā bezdarba risks. Piemēram, ņemot vērā bezdarba risku pirmspensijas vecumā, vecākā gada gājuma cilvēkiem jau savlaicīgi jāsniedz atbalsts prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai. Savukārt jauniešu vecuma grupā liela nozīme ir kvalitatīvai izglītībai. Vērtējot pāreju no izglītības uz nodarbinātību Latvijā, redzam, ka jo augstāks izglītības līmenis, jo īsāks bezdarba ilgums.

Papildus sanāksmē plānots pieņemt Padomes secinājumus par līdztiesību, atbildot uz Eiropas Komisijas 2015.gada nogalē publicētajiem darba dokumentiem par vienlīdzīgu iespēju sekmēšanu sadarbībā ar ES dalībvalstīm, ES aģentūrām un starptautiskajām organizācijām. Izstrādātajos Padomes secinājumos Latvija īpaši atbalsta aicinājumu Eiropas Komisijai turpināt darbu dzimumu līdztiesības jomā.Informāciju sagatavoja: Iveta Kancēna, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021615 Iveta.kancena@lm.gov.lv