darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM rosina pilnveidot minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas sistēmu | 22.03.2016.

Labklājības ministrija (LM) plāno pilnveidot minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas sistēmu, lai risinātu esošajā sistēmā konstatētās problēmas.

Lai noteiktu minimālās mēneša darba algas apmēru, LM piedāvā analizēt daudz lielāku virkni rādītāju un padziļināti veikt minimālās mēneša darba algas ietekmes izvērtējumu uz mazāk kvalificētiem darbiniekiem un to darba ienākumu izmaiņām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.

Vienlaikus LM piedāvā saistīt minimālās mēneša darba algas apmēra paaugstināšanu ar mēneša darba algu skalām tiem no valsts un pašvaldību budžeta finansēto iestāžu kvalificētajiem darbiniekiem, kuri saņem nedaudz vairāk par minimālo algu. LM, atbilstoši budžeta iespējām un ņemot vērā minimālās algas paaugstināšanas ietekmi uz valsts kopbudžeta bilanci un makroekonomisko situāciju valstī, piedāvā tās palielināt pēc iespējas līdzvērtīgi minimālās mēneša darba algas pieaugumam.

LM aicina minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas sistēmā iekļaut vairākas citas atbildīgās institūcijas, kuru kompetence skar darba samaksas jautājumus.

Tāpat LM piedāvā noteikt 1.augustu kā termiņu, kurā priekšlikumu par minimālās mēneša darba algas izmaiņām nākamajam periodam iesniedz Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē (NTSP). LM rosina pirms tam šos priekšlikumus izanalizēt un saskaņot NTSP Sociālās drošības apakšpadomes sēdē, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī citus kompetentus ekspertus.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 22.martā, valdībā izskatītais LM konceptuālais ziņojums „Priekšlikumi par izmaiņām minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas procesā".

Minēto priekšlikumu īstenošanai LM līdz 2016.gada 1.septembrim izstrādās Ministru kabineta noteikumu projektu par minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv