Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM iepirkumā meklēs elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus | 30.03.2016.

Labklājības ministrija (LM) līdz 25. aprīlim aicina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, kas darbojas Rīgas, Jelgavas, Valmieras vai tuvāko pašvaldību teritorijās, pieteikties projekta iepirkumam „Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”.
 
Projekta iepirkuma rezultātā atlasīto aukļu un iestāžu kontaktus iekļaus vienotā elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju sarakstā, no kura atlasīto uzņēmumu vecāki varēs izvēlēties piemērotāko kandidatūru. Saraksts būs publiski pieejams ministrijas un iesaistīto pašvaldību tīmekļa vietnēs.
 
Pirms pakalpojuma sniegšanas starp saņēmēju, viņa darba devēju, pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību būs jānoslēdz līgums uz 10 mēnešiem, kas ir projektā paredzētais pakalpojuma sniegšanas termiņš. Pēc šī termiņa aukle vai iestāde varēs turpināt sniegt savus pakalpojumus, pamatojoties uz privātu vienošanos ar pakalpojuma saņēmēju, ja vecāks vēlēsies pats apmaksāt pakalpojumu.
 
Subsidēto bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošinās ar mērķi pakāpeniski pāriet uz privāto – darba devēja un darba ņēmēja – finansējumu, kā arī, iespējams, valsts un pašvaldības līdzfinansējumu.
 
Pakalpojumu paredzēts sniegt bērna mājās vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas. Auklei vai iestādei būs jānodrošina ne tikai bērna pieskatīšana, bet droša un lietderīga dienas organizēšana bērnam. Bērna pieskatīšana notiks saskaņā ar grafiku, ko saskaņos katra mēneša sākumā starp vecāku un aukli vai iestādi.
 
LM vērš uzmanību, ka tikai aukles reģistrācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) var garantēt aukles kvalifikāciju un nepieciešamo drošības prasību ievērošanu bērnu aprūpes procesā. Informācija par aukles reģistrāciju ir publiski pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā: https://viis.lv/default.aspx/Pages/Institutions/Search.aspx. Reģistrēšanās kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam IKVD ir bez maksas.
 
Tāpat LM atgādina, ka vēl visu aprīli uzņēmumiem ar nestandarta darba laiku ir iespēja pieteikties elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai.
 
Pakalpojumu varēs saņemt atlasīto uzņēmumu darbinieks, kuram vismaz viens bērns ir vecumā no gada līdz 7 gadiem un kas strādā nestandarta darba laiku vismaz reizi divās nedēļās.  To īstenos reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji (fiziskās un juridiskās personas) kas atbildīs iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem. Atlasīto uzņēmumu darbinieks iepirkumam var ieteikt arī savu aukli, ja tā ir reģistrēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 
Visu organizāciju darbiniekiem, kas pieteiksies dalībai projektā, nodrošinās subsidēto bērnu uzraudzības pakalpojumu ārpus standarta darbalaika – no plkst. 18.00 līdz 8.00 darba dienās, kā arī brīvdienās.
 
Projekts „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
 
Plašāka informācija par projektu ir pieejama LM tīmekļa vietnē, kā arī sazinoties ar projekta vadītāju Maksimu Ivanovu pa tālruni 67782961.
 
LM iepirkumu izsludināja 29. martā. Vairāk informācijas par iepirkumu: http://www.lm.gov.lv/text/3297


Kas var kļūt par reģistrēto aukli?

  • Nav izdarīti pārkāpumi vai noziedzīgi nodarījumi (piemēram, personas nav sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar vardarbību vai dzimumneaizskaramību u.tml.)
  • Nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss
  • Ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību (autovadītāja apliecība der kā apliecinājums prasmēm sniegt pirmo palīdzību)
  • Ja personai nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības, vai aukles  profesionālās kvalifikācijas, tad personai ir jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu aukļu darba jomā ne mazāk kā 40 klātienes stundu apjomā
  • Fiziskai personai jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā
  • Jānodrošina veselības pārbaužu veikšana (medicīniskā grāmatiņa)


Vidējās izmaksas reģistrācijai – 150 eiro, tajās ietilpst:

  • Izdevumi apmācību programmas apgūšanai ~ vidēji 70–126 eiro
  • Izdevumi medicīniskās grāmatiņai – izmaksas var noskaidrot, sazinoties ar ģimenes ārstu
  • Pirmās palīdzības sniegšanas kursi ~ vidēji 29–35 eiro.

 

INFOGRAFIKAS

 

 

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, labklājības ministra preses sekretāre, 67021594, Viktorija.Buraka@lm.gov.lv