Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno regulāri apkopot informāciju par ANO rekomendāciju izpildi bērnu tiesību jomā | 07.04.2016.

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi informatīvo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bērnu tiesību komitejas rekomendāciju izpildi.

ANO Bērnu tiesību komitejas noslēguma secinājumi atspoguļo daudzus ilgtermiņa izaicinājumus. Saistībā ar to, ka ANO Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos sniegtās rekomendācijas aptver dažādu nozares ministriju kompetences, LM norāda, ka konkrētu rekomendāciju izpilde ir jānodrošina atbildīgajai ministrijai.

Plānots, ka līdz 2016.gada 31.augustam kompetentajām ministrijām ir jāiesniedz informācija LM par ANO rekomendāciju izpildes plānu attiecīgajā jomā. Kopumā ANO rekomendācijas jāizpilda līdz 2021.gada 12.maijam, kad ir nākošā nacionālā ziņojuma iesniegšanas termiņš.

Tāpat paredzēts, ka, sākot ar 2017.gadu, reizi gadā līdz 15.aprīlim ministrijām būs jāsniedz atskaite LM par rekomendāciju izpildes rezultātiem iepriekšējā gadā, lai LM nodrošinātu regulāru rekomendāciju ieviešanas monitoringu un šo informāciju varētu iekļaut ikgadējā pārskatā par bērnu stāvokli Latvijā. Sākot no 2017.gada, LM ikgadējo pārskatu par bērnu stāvokli Latvijā plāno iesniegt Ministru kabinetā līdz 1.jūnijam.

LM uzsver, ka ANO Bērnu tiesību komiteja pozitīvi vērtē Latvijas centienus nodrošināt konvencijā noteikto saistību pilnīgāku ieviešanu, īpašu atzinību veltot pasākumiem bērnu mirstības mazināšanā un bērnu aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu skaita samazināšanā. Tāpat ANO atzinīgi vērtē mūsu valsts īstenotās aktivitātes, lai pilnveidotu bērnu atbalsta un aizsardzības sistēmu.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 7.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Informatīvais ziņojums Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanu līdz 2021.gadam. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Ar informatīvā ziņojuma projektu iespējams iepazīties LM tīmekļvietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Atgādinām, ka 2016.gada janvārī Latvijas delegācija informēja par ANO Bērnu tiesību konvencijas izpildi iepriekšējos gados.

ANO Bērnu tiesību konvencija ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem tiesību aktiem bērnu pamattiesību un brīvību aizsardzības nodrošināšanai.

Konvencija pieņemta Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 1989.gada 20.novembrī. Latvija konvencijai pievienojās 1992.gada 14.aprīlī.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv