Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pilnveidos prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos | 17.01.2008.

17.01.2008. Lai pilnveidotu kompetento institūciju un kompetento speciālistu darbu, Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi grozījumus attiecīgajos noteikumos. Minētās izmaiņas veicinās darba aizsardzības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.

Tas noteikts LM sagatavotajos grozījumos noteikumos par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību. Tie šodien, 17.janvārī izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Grozījumi noteikumos vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Lai saņemtu kompetenta speciālista sertifikātu, pretendentiem personāla sertifikācijas institūcijā būs jāiesniedz arī dokumenti, kas apliecinātu zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 100 stundu apmērā pēdējo 5 gadu laikā. Minētie dokumenti jāiesniedz papildus augstāko izglītību apliecinošam dokumentam vai iepriekšējam sertifikātam un apliecinājumam par vismaz 3 gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā.

Savukārt, lai uzņēmumam būtu garantēta zaudējumu segšana, kas radušies kompetenta speciālista kļūdas dēļ, viņam jāiesniedz derīga apdrošināšanas polises kopija par civiltiesiskās atbildības nodrošinājumu. Tai jāgarantē zaudējumu segšana ne mazāk kā 10 tūkstošu latu apmērā.

Personāla sertifikācijas institūcija neveiks kompetentā speciālista sertificēšanu, ja viņš pēdējo 5 gadu laikā būs vismaz trīs reizes sodīts par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, piemēram, risku novērtēšanu „uz papīra" vai pa telefonu.

Lai uzlabotu kompetento institūciju darbības kvalitāti, turpmāk kompetentās institūcijas rīcībā būs jābūt akreditētai laboratorijai vai jāslēdz ar to sadarbības līgums, tādējādi nodrošinot atbilstošu darba vides mērījumu veikšanu.

Lai pārliecinātos par kompetentās institūcijas praktisko darbību, sertifikācijas institūcija ne retāk kā 1 reizi gadā praktiski pārbaudīs to darbību. Piemēram, pārbaužu laikā apmeklēs kādu no uzņēmumiem, kam attiecīgā institūcija veikusi darba vides iekšējo uzraudzību, iegūs informāciju par tās veikto darba vides risku novērtēšanu un sagatavoto darba aizsardzības pasākumu plānu.

Tāpat ir precizēts arī nepieciešamo dokumentu saraksts, kas jāiesniedz vērtēšanas komisijai, lai iegūtu kompetentās institūcijas statusu. Minēto statusu varēs anulēt, ja kompetentā institūcija būs vismaz 3 reizes sodīta par nekvalitatīvu darva aizsardzības pakalpojumu sniegšanu vai arī tai būs anulēts kvalitātes sistēmas sertifikāts.

Noteikumu projekts izstrādāts LM organizētā darba grupā. Tajā piedalījās Valsts darba inspekcijas,  Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūta pārstāvji.

Šobrīd Latvijā par kompetentām institūcijām ir atzīti 32 komersanti, bet kā kompetenti speciālisti ir tiesīgi darboties 373 cilvēki, kas ieguvuši augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā.

Informāciju sagatavoja: 

Juris Vīgulis, Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciālists 7021590, 26184007, juris,vigulis@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv