darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno veicināt gados vecāku cilvēku nodarbinātību | 19.05.2016.

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2022.gada decembrim plāno īstenot projektu, lai veicinātu gados vecāku nodarbināto cilvēku darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa „Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi. Projekts ceturtdien, 19.maijā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, un vēl ir jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Galvenā projekta mērķa grupa ir bezdarba riskam pakļauti nodarbināti cilvēki - vecumā no 50 gadiem, kuriem ir iespējama vai konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes: izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni, pastāv objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem, kas kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros, cilvēks nodarbināts nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

Projekta ietvaros plānots īstenot vairākas aktivitātes, tostarp, veikt brīvprātīgus darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumus pie komersantiem, valsts un pašvaldību institūcijās, vērtējot to darba organizācijas piemērotību gados vecāko darbinieku potenciāla izmantošanai. Izvērtēšanas rezultātā paredzēts izstrādāt rekomendācijas jeb sagatavot plānu situācijas uzlabošanai, kā arī lemt par piemērotākajiem risinājumiem un turpmāko atbalstu situācijas risināšanai.

Tāpat paredzēts atbalsts uzņēmumiem esošās vai jaunās darba vietas pielāgošanai, lai nodrošinātu nodarbinātā veselības stāvoklim u.c. ar darba vietu saistītiem fiziskiem aspektiem atbilstošu darba vidi. Savukārt, lai novērtētu nodarbinātā veselības stāvokli, plānots noteikt profesionālo piemērotību, nosakot veselības stāvoklim u.c. individuāliem faktoriem atbilstošu darbu vai tālākos iespējamos risinājumus.

Paredzēti arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kuru ietvaros cilvēkiem sniegs konsultācijas, lekcijas (individuāli vai grupā), piemēram, par aktivitātēm veselības un fiziskā stāvokļa uzlabošanai, par veselīgu novecošanos, darbaspēju ilgāku saglabāšanu u.tml. Šo pasākumu ietvaros cilvēkiem būs iespējams apgūt papildu prasmes darba turpināšanai esošajā amatā vai citā amatā, kas piemērots nodarbinātā veselības stāvoklim (pie pašreizējā vai cita darba devēja).

Plānoti arī veselības uzlabošanas pasākumi. To ietvaros cilvēkam nodrošinās ārstniecības pakalpojumus kursa veidā (piemēram, ārstnieciskā vingrošana, fizikālās medicīnas procedūras, manuālā terapija, masāžas, nodarbības pie fizioterapeita), kas palīdzēs atjaunot veselību un palikt darba tirgū. Plānots, ka projekta ietvaros viens cilvēks varēs saņemt ārstniecības pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai 250 eiro apmērā.

Vienlaikus LM organizēs arī sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumus ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai, tai skaitā informēšanas un izglītošanas pasākumus (konferences, reģionālos seminārus, diskusijas, konsultācijas).

Paredzēts, ka līdz 2022. gada 31. decembrim atbalstu saņems 3 tūkst. gados vecāki nodarbinātie cilvēki.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM tīmekļvietnē http://www.lm.gov.lv/text/1789

Aktivitāšu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 10,5 milj. eiro, no tā Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 milj. eiro un valsts budžeta finansējums 1,5 milj. eiro.

2016.gada martā Latvijā cilvēki vecumā no 50 gadiem veidoja 37,1% no visa bezdarbnieku skaita.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv