Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 20.05.2016.

Pirmdiena, 23.maijs

 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības speciālisti (VBTAI) speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanu Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālē „Rīga", Salaspils 2. vidusskolā.
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pārstāvji dosies uz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ludzas filiāli, lai informētu par SIVA profesionālo un sociālo rehabilitāciju, izglītības iespējām Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā.

 

Otrdiena, 24.maijs

 • VBTAI speciālisti:
 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Jelgavas 3. sākumskolā, Sesavas pamatskolā, Līvānu 1. vidusskolā, Liepājas Jūrniecības koledžā;
 • pārbaudīs Aknīstes novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas.
 • SIVA darbinieki informatīvajā seminārā NVA koordinatorus informēs par profesionālo rehabilitāciju un profesionālās piemērotības noteikšanu.

 

Trešdiena, 25.maijs

 • Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme un LM speciālisti plkst. 10.00 Cēsīs ar Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem pārrunās deinstitucionalizācijas procesa aktualitātes un pašvaldību iespējas attīstīt sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru un personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības iespējas. Tikšanās notiks Cēsīs, Raunas ielā 4.
 • LM īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā" pārstāvji no plkst.14.00 līdz 18.00 organizēs tematisko diskusiju „Ētika sociālā darbinieka profesionālajā darbībā". Diskusija notiks Kaņepes kultūras centrā, Skolas ielā 15, Lielajā zālē.
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Daugavpils 9. vidusskolā.
 • SIVA pārstāvji Raiskuma internātpamatskolas audzēkņus un skolotājus iepazīstinās ar SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

 

Ceturtdiena, 26.maijs

 • VBTAI speciālisti:
 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Suntažu internātvidusskolā un Ezersalas speciālajā internātpamatskolā;
 • piedalīsies Probācijas dienesta rīkotajā konferencē "Dažādības aspekti darbā ar dzimumnoziedzniekiem".
 • SIVA notiks:
 • Informatīvā diena sociālo dienestu darbiniekiem, kurā informēs par aktualitātēm rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanā;
 • Sporta diena Slokas ielā 68, Jūrmalā.

 

Piektdiena, 27.maijs

 • LM pārstāve Ilze Skrodele- Dubrovska ikgadējā Rīgas domes Labklājības departamenta rīkotajā 18. Rīgas sociālās sistēmas darbinieku konferencē „Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes" iepazīstinās ar LM aktualitātēm sociālajā nozarē. Konference notiks Pasaules tirdzniecības centrā (Elizabetes ielā 2, konferenču zālē).
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Jelgavas 1. internātpamatskolā.
 • NVA Tukuma filiālē plkst. 13.00 notiks seminārs „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem", kurā aicināti piedalīties Engures, Jaunpils un Kandavas novadu sociālie darbinieki. Seminārs notiks Šēseles ielā, Tukumā.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv