Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina uz semināru par vienlīdzīgām iespējām ES fondu īstenošanā | 22.06.2016.

29. jūnijā Labklājības ministrijā (LM) tiks organizēts seminārs “Vienlīdzīgas iespējas Eiropas Savienības fondu projektos”. Semināra ietvaros zināšanas nostiprināt aicināti speciālisti no LM un tās padotības iestādēm, kā arī sadarbības partneru un nevalstiskajām organizācijām.
 
Vienlīdzīgu iespēju princips ir jāievēro ikvienā jomā un situācijā, tostarp arī īstenojot Eiropas Savienības fondu projektus. Semināra laikā tiks sniegta informācija par atbildīgu projektu īstenošanu, nepieļaujot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, vecuma, invaliditātes vai seksuālās orientācijas dēļ. Īpaša uzmanība seminārā tiks veltīta iespējām nodrošināt pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.
 
Seminārā aicināti piedalīties speciālisti no LM, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas plānošanas reģioniem, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari”, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citiem LM projektu īstenotājiem un sadarbības partneriem.
 
Norises laiks un vieta: 10:00 – 12:30, Labklājības ministrija, Skolas ielā 28
 
Pieteikšanās līdz š.g. 27.jūnijam pa tālruni: 67021689.
 
Seminārs tiek organizēts tehniskās palīdzības projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju
nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)” (Nr.12.1.1.0/15/TP/003) ietvaros.

kohezija_logo.jpg - 153.74 KB

Papildu informācijai:
Inita Kabanova,
Labklājības ministrijas projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā” vadītāja,
67021584, 20219048