Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Izvēlēti elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji | 28.06.2016.

Labklājības ministrija (LM) otrā iepirkuma rezultātā ir izvērtējusi un atlasījusi papildus 34 elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus – individuālas auklītes un bērnudārzus – kas var nodrošināt bērnu aprūpi ārpus standarta darba laika. Tādējādi uzņēmumi, kas ir iesaistījušies LM organizētajā elastīgas bērnu uzraudzības projektā un izvēlējušies atbalstīt savus darbiniekus, kas strādā nestandarta darba laiku, šobrīd var izvēlēties no kopumā 59 pakalpojumu sniedzējiem.
 
Ar izraudzītajiem pakalpojuma sniedzējiem iesaistīto pašvaldību reģionālie koordinatori slēgs līgumus no šī gada 4. jūlija. Savukārt jau šobrīd projektā iesaistīto uzņēmumu darbinieki ir aicināti no LM interneta vietnē publicētā saraksta izvēlēties savu pakalpojuma sniedzēju – auklīti –, lai līdz šī gada 31. jūlijam varētu noslēgt līgumu un izmantot auklītes pakalpojumus visu projekta laiku jeb 10 mēnešus.
 
Kopumā elastīgas bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošinās 59 reģistrētie pakalpojumu sniedzēji, tajā skaitā viens bērnudārzs Valmierā un četri bērnudārzi Rīgā.  
 
LM īstenotā projekta ietvaros darbiniekiem ir iespēja kopumā 10 mēnešu garumā saņemt auklītes vai bērnudārza pakalpojumus ārpus standarta darba laika – no sešiem vakarā līdz astoņiem no rīta, kā arī brīvdienās. Pirmos četrus mēnešus šos pakalpojumus pilnībā finansēs LM projekts, nākamos divus mēnešus darba devēji vai paši darbinieki piedalīsies ar līdzmaksājumu 20 % apmērā, bet pēdējos četros mēnešos līdzmaksājums būs 40 % apmērā.
 
Projektā bija iespēja piedalīties ikvienam uzņēmumam, kuru darbinieki strādā nestandarta darba laiku. Kopumā projektā ir iesaistījušies 22 uzņēmumi no Jelgavas, Rīgas un Valmieras.
 
Projekts „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ir līdzfinansēts ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020. gadam ietvaros un tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
 
Detalizētā informācija par projektu un kontaktinformācija ir pieejama Labklājības ministrijas interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/text/3159, kā arī zvanot projekta vadītājam vai koordinatoriem.

 
 
Papildu informācijai:
Inita Kabanova, LM Komunikācijas projektu vadītāja
67021584, 20219048